Change We Can Believe In, Barack Obama (Canongate, R150)
Obama sê oor sy boek: "I have talked a great deal about change in this campaign, and the purpose of this book is to describe in detail what that change would look like." In die boek word sy plan oor hoe Amerika opnuut tot een van die magtigste lande ter wêreld hervorm kan word, verduidelik. Al die punte wat hy aangeraak het in sy verkiesingsbeloftes, word volledig bespreek en met oplossings uiteengesit: die herstel van die ekonomie, die belegging in eie welvaart en die heropbou van sterk Amerikaanse leierskap en die vereniging van die bevolking. Die tweede deel bevat agt van Obama se toesprake wat hy gedurende sy verkiesingsveldtog gemaak het. Ter afsluiting is daar sy intreerede as President van die Verenigde State van Amerika. Toe ek die deel van sy toespraak gelees het waar hy oor Amerika se probleme en uitdagings praat, het dit gevoel asof hy net sowel oor Suid-Afrika praat. En waar hy ‘n beroep op elke individu doen om te help bou aan ‘n verenigde nasie met die regte waardes, kan dit ook as inspirasie dien vir almal wat die boek lees. Bestel by www.kalahari.net.

Thabo Mbeki Thabo Mbeki: The Dream Deferred, Mark Gevisser (Jonathan Ball Publishers, R175)
Die boek gee 'n baie goeie oorsig oor wie en wat Thabo Mbeki is. Hy word in konteks gestel binne die politiek in die ANC se strukture en ook wat sy pecking order is saam met sy tydgenote. Vir die eerste keer verstaan 'n mens hoekom hy so afsydig voorkom, want kleintyd al was hy geoormerk vir 'n loopbaan in die politiek. Sy disfunksionele familielewe het ook nie juis bygedra om hom 'n warm en hartlike persoonlikheid te gee nie. Maar 'n kranige denker en filosoof wat baie bygedra het tot die vreedsame hervorming van die politieke toneel in Suid-Afrika is hy beslis. Ongelukkig het hy homself deur sy outokratiese bestuurstyl en wantroue van sy eie binnekring geïsoleer tot so mate dat dit tot sy uitwerking uit die leierstruktuur van die ANC gelei het. 'n Fassinerende en omvattende boek oor 'n gekompliseerde politikus. Bestel by www.kalahari.net.
Zuma Zuma, Jeremy Gordin (Jonathan Ball Publishers, R169,95)
Gordin se boek is eintlik 'n samevatting van Zuma se politieke loopbaan en al die teenstrydighede wat hom omhul. Daar is min vleis oor Zuma se persoonlike lewe, want ten spyte van sy openbare lewe is Zuma eintlik 'n intense privaat persoon. Gordin gee 'n volledige uiteensetting van al die gebeure rondom die korrupsie-klagte teen Zuma (die vele wetsaspekte raak nogal verwarrend en langdradig, veral as jy nie 'n regsagtergrond het nie), asook die wapenskandaal-sage en die aanloop tot Polokwane en Zuma se verkiesing tot presidentskandidaat. Al is dit nie 'n biografie oor die man Zuma nie, is daar genoeg vleis om hom as 'n meer verstaanbare en aanvaarbare mens te skilder. Dis tog die lees werd, omdat dit goeie insig gee in hoe die media oor Zuma berig lewer en oor sy politieke styl in die algemeen. In die laaste hoofstuk sê hy: "Zuma is simply a man of great charm - and he is innately respectful of others. All of these qualities are why so many people, including of course leaders of the Left, like him and find him approachable." Die boek is geskryf voor die verkiesing en dit sal interessant wees om te sien hoe Zuma se politieke loopbaan verder verwikkel. Bestel by www.kalahari.net.
In your face In Your Face: Passionate Conversations about People and Politics, Rhoda Kadalie (Tafelberg, R180)
Rhoda Kadalie, aktivis, akademikus en uitgesproke politieke rubriekskrywer skroom nie om enige onderwerp of persoon onder die loep te neem nie. Haar skrywes word gereeld gesien in Beeld, Die Burger en Business Day. Hierdie boek is ‘n samevatting van haar beste rubrieke waarin sy op haar tipies direkte manier (soms met wrang humor) haar mening lug. Cyril Ramaphosa, Allan Boesak en Winnie Mandela is maar ‘n paar van die openbare figure wat sy met haar pen bydam. Sy skroom ook nie om kommentaar te lewer oor sosiale sake soos seksuele geweld, MIV/vigs, misdaad en geslagskwessies nie, maak nie saak wie by die sake betrokke is nie. Die 105 rubrieke word in nege tematiese afdelings aangebied. Bestel by www.kalahari.net.
SA&aposs brave new world  South Africa's Brave New World, R.W. Johnson (Allen Lane, R340)
Johnson beskryf die verloop van die geskiedenis van Suid-Afrika van 1994, ná die einde van apartheid, in hierdie lywige boek. Hoofstukke word gewy aan die presidentskap van Mandela en die van Mbeki. Hy bespreek sake wat tydens die onderskeie presidentskappe probleme veroorsaak het krities. Die historiese faksies binne die ANC en hul invloed op die verloop van die politiek word ook aangeraak. Verder bestee hy aandag aan onderwerpe soos MIV/vigs, die Waarheid-en-Versoeningskommissie, diplomatieke bande met Zimbabwe, Swart Ekonomiese Bemagtiging, asook die leierstryd met Zuma. Die skrywer haal baie van sy inligting aan uit die koerante se politieke berigte. Daar is heelwat uiteenlopende resensies en menings oor hierdie boek van 700 bladsye. Johnson se beriggewing oor Suider-Afrikaanse sake het hom ‘n reputasie wêreldwyd gegee as ‘n stem wat gereken moet word. Hy is ook die SA korrespondent vir die Sunday Times.