Neurowetenskaplikes aan die Stanforduniversiteit in Kalifornië het dolverliefdes se hande blootgestel aan ongemaklik warm temperature.

Hulle het bevind die verliefdes het minder pyn gevoel terwyl hulle na hul geliefde se foto kyk as na ’n
foto van iemand wat hulle as net so aantreklik beskou.

Bron: Die Britse nuustydskrif The Week