Juis hieroor is SARIE nou betrokke by die JAG Foundation, wat SA se benadeelde kinders deur sport inspireer om ’n positiewe toekoms vir hulself, hul families en hul gemeenskappe te bou en só hul
drome te bewaarheid.