Voete is ‘n inisiatief van sr. Marthie Hauptfleisch om Voete-sorg en alles wat daarmee gepaard gaan aan die publiek bekend te stel. Sy het verskeie sprekers, almal deskundiges in hulle veld, bymekaar gekry onder een dak. Die onderwerpe wissel van gewone voetsorg tot die meer ernstige gevalle waar chirurgie nodig is. Ander onderwerpe sluit Chroniese Mediese Toestande, dieëte vir diabete en nog meer in. Kyk asb na die program om vas te stel watter spreker en deskundige se diens jy dalk mag nodig hê. Van algemene voetsorg by seniors, kinders, sport beserings of hoe om jou voete te “strap”