WEDSTRYDREËLS

SKRYF IN!

1. Die beoordelaars se beslissings is finaal en geen gesprek of korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.

2. Wenners sal telefonies verwittig word en hul name sal in ’n later stadium op die webtuiste sarie.com verskyn. Die marinade-wenner se foto en resep sal in SARIE KOS van Desember 2011/Januarie 2012 verskyn.

3. Die pryse is nie oordraagbaar nie en kan nie vir kontant verruil word nie.

4. SARIE KOS bied hierdie wedstryde namens ELECTROLUX, LE CREUSET en MAXWELL & WILLIAMS aan as ’n diens vir haar lesers. ELECTROLUX, LE CREUSET en MAXWELL & WILLIAMS voorsien en is verantwoordelik vir die pryse. Media24 en ELECTROLUX, LE CREUSET en MAXWELL & WILLIAMS word gevrywaar teen alle eise en/of laste wat wenners kan hê weens skade/beserings vanweë hul deelname aan die wedstryde of benutting van die pryse.

5. Werknemers en hul gesinne van Media24 (SARIE se moedermaatskappy), ELECTROLUX, LE CREUSET en MAXWELL & WILLIAMS en hul reklamemaatskappye mag nie deelneem nie.

6. Die wenners van die ELECTROLUX-oonde is self vir die installasiekoste verantwoordelik.

SARIE KOS Okt/Nov 2011