Dis die soort vrae wat in die Youth Survival Guide - a Lifestyle Guide to Law in South Africa for Young Adults (STE, R75) beantwoord word. Die gids is een van die beste hulpmiddels vir elke jongmens om te leer wat hul wettige regte in elke faset van die samelewing is.

Wetsaspekte met betrekking tot onder meer leefstyl, veiligheid, opvoeding, finansies en die polisie en howe word behandel. Kwessies soos geweldsmisdade, jou regte in die werkplek, versekering, burgerskap, aanneming, egskeiding, huurooreenkomste, wat om te doen as jy gearresteer word en selfs bestuursoortredings word prakties verduidelik sodat jy weet wat die prosedure behoort te wees. Die gids is gemik op jong volwassenes tussen 16 en 25 en word onderskryf deur Childline en Kindersorg.
Vir navrae en bestellings kontak angela@ste.co.za of 011 833 2294.

10 Lesers kan elk een van hierdie oorlewingsgidse wen.