Daar is soveel slaggate wat huweliksgeluk kan laat vertroebel. Persoonlike verskille, die ekonomie, werksdruk en nog baie ander faktore kan maak dat huweliksmaats weggroei van mekaar en dat daar ‘n derde party betrokke raak.

In hierdie boek, Die ander vrou, vertel die samesteller, Marlena Bruwer, die verhale van ses vroue wat betrokke geraak het in ‘n verhouding as die derde party.

Uit hul persoonlike vertelling kry 'n mens insig in die groter dilemma en dat dit ‘n verloor-situasie vir al die betrokkenes is. Kyk ook uit vir die resensie van die boek in die Mei-uitgawe van SARIE.

Phyllis Green het met Marlena gepraat oor vroue en ander vroue.

Waarom ‘n bundel oor die "ander vrou"?
Die "ander vrou" in ‘n verhouding word altyd deur die samelewing met agterdog bejeën en ek het baie empatie met die "ander vrou" ontwikkel. In die letterkunde en selfs in die gemeenskap word so 'n vrou meer dikwels gestereotipeer as losbandig, sleg en van lae morele oortuigings. Baie kulture se houding is so sterk teenoor dié vroue dat hulle gestenig word of uit die gemeenskap gedryf word. So jy kan eintlik sê ek het ‘n sagte plekkie ontwikkel vir dié underdog vroue en voel hulle is ook ‘n stem werd.

Waar het jy die vroue opgespoor en waarom is die verhale anoniem?
Ek het landwyd geadverteer vir case studies en vroue uit letterlik elke uithoek van die land het my gekontak om hul storie uit hul persoonlike perspektief te vertel mits hulle beskerm kon voel. Ek het prokureurskontrakte met hulle om hulle anonimiteit te waarborg. Meeste van hulle is in netelige situasies en wil nie hul gesinne blootstel aan emosionele pyn en lyding nie. Daar was ook baie getroude vrouens wat my gekontak het en gekritiseer het oor ek hierdie aanslag in my boek wil gebruik. Hulle voel ek verdedig die "ander vrou". Hul optrede spruit daaruit dat hul huwelike bedreig word deur so 'n driehoek-verhouding.

Hoe het jy die ses vroue gekies wie se storie jy vertel?
Ek het die ses gekies omdat hulle verhale nie seks en sensasie is nie, maar ware dilemmas. Ek het die

WEN een van 3 boeke

Drie lesers kan ‘n kopie wen van
Die ander vrou saamgestel deur Marlena Bruwer.(Die boek kan ook bestel word van Marlena Bruwer, R99, posgeld ingesluit by marlenab@vodamail.co.za of 082 630 5528). Die boek is ook beskikbaar by Wordsworth en Exclusive Books.

 
verhale ook so probeer orden dat die verskillende fases van uitkoms in die verhouding uitgebeeld kan word. In die eerste verhaal kan die vrou nooit aanbeweeg na ‘n nuwe lewe nie, maar soos die verhale ontvou, verander hul perspektiewe en in die laaste verhaal bv. kon die vrou uiteindelik besef die besluit om aan te beweeg lê by haar. Ek het gesoek na verhale waarmee die leser emosioneel sal kan identifiseer en dat hulle hopelik meer begrip vir die "ander vrou" se dilemma sal hê. Maar ek wil ook gewone vroue wat in so 'n verhouding vasgevang is, help besef dis ‘n hopelose verhouding, en tog is hul situasie nie hopeloos nie. Daar is uitkoms en ‘n manier om daardeur te kom. Die boek moet dien as ‘n selfhelpgids vir al die partye in so 'n verhouding, nie net die "ander vrou" nie.

Wat het jy persoonlik geleer uit die oorvertel van die vroue se verhale?
Die lewe is ‘n proses van groei en dit beteken daar is seer en uitklim uit die seer en aanbeweeg. Mens moet jouself ook toelaat om te groei. Wat my opgeval het van hierdie dilemma van al die vroue is dis soos wanneer iemand ‘n alkoholis is. Mense kan sê wat hulle wil en doen wat hulle wil, maar op die ou einde moet die alkoholis self die besluit maak om op te hou drink. Net so met hierdie hopelose verhoudings.

As jy bewus raak as vrou dat jy aangetrokke is tot sogenaamde verbode vrugte, wat is die beste manier om die ontwikkeling van so 'n verhouding te probeer teenwerk?
Uit al die gevallestudies het ek besef daar is ‘n emosionele leemte in baie vroue, wat nie deur haar wederhelfte gevul word nie. Mense gaan soms te maklik en moontlik vir die verkeerde redes in ‘n huwelik in en dan raak die vrou soekend. Die man natuurlik ook. Maar in baie gevalle is dit ‘n alleenvrou wat betrokke raak in ‘n verbode verhouding. Dis amper soos ‘n bose kringloop - baie vroue kom uit die situasie van die getroude vrou wat gefaal is deur haar huweliksmaat. In al die gevallestudies wat ook opgeval het, was die ewige hoop. Daar is dalk so bietjie van ‘n selfbeeld-probleem by die vroue wat dink hulle kan nie beter kry nie en raak dan so vasgevang in ‘n hopelose verhouding. Mens kan nooit sê dit gaan nie met jou gebeur nie en mens moet altyd bewus wees van gevaartekens in jou eie verhouding. Die alleenvrou moet asb. een, twee, drie, vier. . . tot tien keer dink voor sy haar in DIE hartseer, verwarring, en emosionele pyn begewe - gaan sien allereers 'n berader al is jy siende-blind- en horende-doof-verlief.

Wat lê nou vir jou voor skryfgewys?
Ek is ernstig op soek na mans wat in driehoeksverhoudings is of was. Baie mans veroorloof hulself die plesier om hulle brood aan twee kante gebotter te hê. In my volgende boek wil ek fokus op mans en die redes vir ontrouheid en die verbrokkeling van hul huweliksverhoudings. En heelwat later wil ek fokus op die getroude vrou. Dit moet uiteindelik ‘n trilogie van selfhelpgidse wees oor hierdie dilemma.