Die wenner sal kies uit die nuutste style (spesiaal-ingevoerde style uitgesluit) en sal ook by 'n Hertex-stileerder dekor-raad kry. Hertex is al vir 22 jaar ’n voorkeur-verskaffer van ’n groot verskeidenheid stowwe aan kliënte landwyd. Vertoonlokale is oop vir die publiek – kom drink ’n koppie koffie en gesels oor die jongste style.
* Besoek www.hertex.co.za vir meer inligting of skakel 0860 HERTEX (437 839).
PRYS
Jy kry lap en muurpapier van jou keuse ter waarde van R40 000
VRAAG
Vir hoeveel jaar al is Hertex ‘n voorkeur-dekorverskaffer?
Neem só deel
Skryf die antwoord op die vraag hierby agterop ’n poskaart en stuur dit met jou naam, adres, e-posadres en telefoonnommer aan: SARIE/HERTEX-wedstryd, Posbus 511, Kaapstad 8000.
SMS en neem deel

SMS die woord HERTEX (geen leestekens) gevolg deur die antwoord op die vraag hierby en jou naam, adres en e-posadres na die nommer 34687. (’n Tarief van R2 per SMS geld.) SLUITINGSDATUM - 30 April 2010
* Die wenner sal teen 14 Mei 2010 telefonies in kennis gestel word en daarna ’n brief ter bevestiging ontvang.
Wedstrydreëls
1. Die eerste korrekte inskrywings wat getrek word, wen die pryse. Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen gesprek of korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.
2. Die wenners sal telefonies en daarna per brief verwittig word en hul name sal in ’n latere stadium op www.sarie.com verskyn.
3. Die pryse is nie vir kontant omruilbaar nie. SARIE bied hierdie wedstryd namens HERTEX as ’n diens vir haar lesers aan. HERTEX voorsien en is verantwoordelik vir die pryse. SARIE aanvaar geen verpligting hoegenaamd t.o.v. die ontvangs van die pryse of gestanddoening van die voordele daaraan verbonde nie.
4. Werknemers en hul gesinne van Media24 (SARIE se moedermaatskappy), HERTEX en hul reklame-, advertensie- en digitale maatskappye mag nie aan die wedstryd deelneem nie.
5. Media24 en HERTEX word gevrywaar teen alle eise en/of laste wat die wenners kan hê weens skade/beserings vanweë hul deelname aan die wedstryd of benutting van die pryse.
6. Deur aan die wedstryd deel te neem stem jy in om van tyd tot tyd sekere promosie-korrespondensie van SARIE te ontvang.