Onweerstaanbaar mooi . . . Sit jou beste voetjie
voor vir SARIE se verjaardag met eksklusiewe
skoene van SPITZ, met winkels in Cavendish
Square, die V&A Waterfront, Menlyn Park, Rosebank Mall,
Eastgate Mall en Gateway Mall. Skakel 0860 109 312 vir die
tak naaste aan jou.

Wedstrydreëls

 1. Die eerste korrekte inskrywings wat getrek word, wen die pryse. Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen gesprek of korrespondensie sal daaroor gevoer word nie. 2. Die wenners sal telefonies en daarna per brief verwittig word en hul name sal in ’n latere stadium op die webtuiste sarie.com verskyn. 3. Die pryse is nie vir kontant omruilbaar nie. SARIE bied hierdie wedstryd namens SPITZ aan as ’n diens vir haar lesers. SPITZ voorsien en is verantwoordelik vir die pryse. SARIE aanvaar geen verpligting hoegenaamd t.o.v. die ontvangs van die pryse of gestanddoening van die voordele daaraan verbonde nie. 4. Werknemers en hul gesinne van Media24 (SARIE se moedermaatskappy), SPITZ en hul reklame-, advertensie- en digitale maatskappye mag nie aan die wedstryd deelneem nie. 5. Media24 en SPITZ word gevrywaar teen alle eise en/of laste wat die wenners kan hê weens skade/beserings vanweë hul deelname aan die wedstryd of benutting van die pryse. 6. Deur aan die wedstryd deel te neem stem jy in om van tyd
tot tyd sekere promosie-korrespondensie van SARIE te ontvang.