"Ek omring my met mense wat die vaardighede, kreatiwiteit en dryfkrag het om het om my visie uit te voer. Ek soek mense met eienskappe wat ek nie het nie." - Alan Hosking, uitgewer van HR Future Magazine, Johannesburg