"My beroepe, my gesinne. Ek was gelukkig en baie geseënd. Ek het boorde vol liefde ontvang. By die terugblik sou ek nie anders wou gelewe het nie. Tog, ek sou meer wou geniet het van die son, leeglê en net menswees. Ek sou meer wou weet van poësie en estetika. Ek sou meer wou geniet het van warmte en menswees en die skoonheid van die aarde. Ek sou meer wou geniet het van die gee en ontvang van liefde." - Willem de Klerk, oud-redakteur, filosoof en broer van voormalige president F.W. de Klerk in 'n brief wat by sy begrafnis gelees is.