Ons het vandag 10 000 volgelinge op Instagram. Ons gaan dit heeldag lank vier met pryse, maar dit kom saam met 'n paar reëls. Hier is die wedstrydreëls:

1. Die afslag by Spree en MySubs is slegs beskikbaar tot Saterdag 16 Januarie 2016 om 12:00.

2. Al 10 000 Instagram-volgelinge kom in aanmerking vir al die pryse.

3. Die eerste korrekte inskrywings wat getrek word, wen die pryse. Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen gesprek of korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.

4. Die wenners sal op Instagram verwittig word en hul name sal in ’n latere stadium op die webtuiste SARIE.com verskyn.

5. Die pryse is nie oordraagbaar nie en is nie vir kontant omruilbaar nie.

6. SARIE bied hierdie wedstryde namens Skoon. Skincare, Sweet Temptations Toffees en 17 Film Factory aan as 'n diens vir haar lesers. Skoon. Skincare, Sweet Temptations Toffees en 17 Film Factory voorsien en is verantwoordelik vir die pryse. SARIE aanvaar geen verpligting hoegenaamd t.o.v. die ontvangs van die pryse of gestanddoening van die voordele daaraan verbonde nie.

7. Werknemers en hul gesinne van Media24 (SARIE se moedermaatskappy), Skoon. Skincare, Sweet Temptations Toffees en 17 Film Factory en hul reklamemaatskappye mag nie aan die wedstryde deelneem nie.

6. SARIE, Skoon. Skincare, Sweet Temptations Toffees en 17 Film Factory word gevrywaar teen alle eise en/of laste wat ’n wenner kan hê weens skade/beserings vanweë sy/haar deelname aan die wedstryd of benutting van die pryse.

7. Om in aanmerking te kom vir die groot bederfgeskenk van die kuier by SARIE in die Kaapstad-kantoor of bywoon van die SARIE-geleenthede in Gauteng, moet jy SARIE op Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest volg.

8. Jy moet op eie onkoste by die SARIE-kantoor in Kaapstad kom aanklop. Vir dié dag is jy deel van ons redaksie en sal jy ons Instagram bestuur. Jy kan enige tyd dié jaar kom kuier, op ’n dag waarop jy en SARIE ooreengekom het.

9. As jy nie Kaapstad se kantoor kan besoek nie, nooi ons jou na 30 dae van kos + dekor en na Voorbladgesig 2016 se gala-aand. Ons sal in dié geval vir die wenner 'n dubbelkaartjie na elk van die twee geleenthede gee. Maar jy moet steeds jou eie vervoer daarheen reël en betaal.

10. Aflewering deur Skoon. Skincare, Sweet Temptations Toffees en 17 Film Factory binne 6 - 8 weke is onderheweig aan beskikbaarheid van voorraad ten tyde van die prysaanwysing.