’n Surrogaatma in die VSA se grootste nagmerrie het waar geword: Sy dra ’n drieling, maar die biologiese pa soek net ’n tweeling, berig People.

Melissa Cook, ’n 47-jarige ma van vier in Georgia in die VSA, is deur ’n 47-jarige man genader om surrogaatma vir sy kinders te word. Hoewel die sperm sy eie was, is die eiers geskenk. Sy het ingestem en is $33 000 (sowat R529 000) aangebied.

Maar toe Melissa in November 2015 uitvind sy dra ’n drieling, het die biologiese pa daarop aangedring dat sy een van die fetusse moet aborteer. Sy het geweier en selfs aangebied om die derde kind self aan te neem, maar die biologiese pa het gedreig dat hy haar sou dagvaar.

’n Desperate Melissa, wat tans 23 weke swanger is, het die afgelope week ’n klagte by die hof ingedien. Tegnies gesproke het Melissa geen regte oor die fetusse nie. Maar sy glo haar saak kan die wet dalk verander, berig People.

Die saak duur voort.

Die wet werk bietjie anders in SA, soos wat Adele van der Walt, ’n prokureur wat in die mediese reg spesialiseer, in SARIE se Augustus 2015-uitgawe verduidelik.

Wat sê die wet?

  • Surrogaat-agentskappe kon voornemende ouers eers baie geld vra om hulle in kontak met ’n moontlike surrogaat te bring. Na´ ’n hofuitspraak in 2011 moet agentskappe nou onder eed verklaar hulle is nie vir die uitruil van inligting betaal nie. Hulle kan wel ’n klein administrasiefooi soos R500 vra. ’n Surrogaat kan nie adverteer nie, om te keer dat die mark kunsmatig gestimuleer word.

  • Belangrik is dat die voornemende ouers en surrogaat vooraf informeel bespreek wat gebeur as daar mediese redes is om die swangerskap te bee¨indig, verduidelik sy. (As toetse bv. op ’n genetiese afwyking wys.) Sal die surrogaat haar toestemming gee? Dit kan nie kontraktueel bepaal word nie omdat dit die surrogaatma se grondwetlike reg op liggaamlike integriteit aantas. Die meeste vroue se^ dis die voornemende ouers se besluit. (As haar eie lewe nie in gevaar is nie.) Stem sy nie daartoe in nie, moet die voornemende ouers besluit of hulle bereid is om daardie risiko te neem.

  • Mediese fondse betaal nie vir enige vrugbaarheidsbehandeling nie, maar wel vir die swangerskap. Dis belangrik dat die surrogaat reeds voor sy swanger raak op ’n mediese fonds is. As sy reeds swanger is, gaan die fonds nie daarvoor betaal nie. Die kindjie word na´ geboorte op die ouers se mediese fonds geplaas.

  • Die ouers se name verskyn op die geboortesertifikaat. Anders as vroee¨r is dit nie meer nodig om die baba aan te neem nie, volgens Adele.

Bron: Adele van der Walt, Pretoriase prokureur, en People

Lees ook: