Maar dit gaan maar swaar met haar, en dinge is nie vir haar maklik nie.

En aangesien Christelle vir 'n wyle terug is in Hillside, sou mens kon hoop dat van die ander Terreblanche-familie ook 'n draai sal kom maak. Christelle se ma, Madel (Wilna Snyman), gaan vir 'n kort rukkie te sien wees. Sy kom om vir Christelle te sien, maar krap dinge lekker om...