Gaan jy weer in Binneland [hy was voorheen te sien as Gys Eloff] speel?
Ek begin in Februarie skiet. Ek sal dan later op TV wees.

Het jou pa vir jou toneelklasse gegee?
Nee, ek verkies om my eie paadjie oop te kap.

Jong, vandag moet jy maar elke hulpbron gebruik.
Dis waar.

Was Verraaiers vir jou ’n groot oomblik?
Ja, my grootste tot dusver.

Hier is jy saam met akteurs wat kan toneelspeel dat die biesies bewe. Het jy geïntimideer gevoel?
Ja, so ’n bietjie aan die begin. Veral Gys de Villiers het my so laat voel. Ek sien hom al vandat ek ’n kind is, maar het nie geweet hy is so nice nie. Hy het my baie gehelp.

Hoe het hy jou gehelp?
Ek het by Frank Opperman woonplek gehuur toe ek in Johannesburg was. Ek het hom dáár die eerste keer ontmoet. Hy het gesê jy moenie in jou kop speel nie. Toe wys hy na sy maag en sê: “Jy speel van hier af. Jou gut. Voel dit en dan speel jy van daar af.”