Rock en Roll en Rolbal is hoe John Henry Opperman deesdae rol. Sy teater produksie is 'n kaberetstuk met die treffende ritel Rock en Roll en Rolbal is die naam van die produksie stuk wat by die KKNK 2011 vir die eerste keer opgevoer word