Ná die merge sukkel die deelnemers om deel te wees van een stam. Dis nog steeds Chibudu teen Timbila. Almal is openlik vyandig teenoor mekaar en Okkert Brits skroom nie om vir Ashley Hayden aan te vat nie. Iets gebeur wat almal in trane het.

Met die tribal council sê die deelnemers presies wat hulle van mekaar dink - en dit is nie mooi nie. Een van die stamlede moet kies: gaan hy 'n verraaier wees of gaan hy die held van die episode wees?

**Jy kan ook nou iets uit Survivor besit - Sandi se One Dress, Sade se cowboy-hoed, Izak Davel se speedo... Survivor SA gaan ten bate van liefdadigheid van die celebs se besittings aanlyn opveil.