VOLGENS WET

Die regsaspekte van trou is nie die opwindendste deel van jul troureëlings nie, maar tog is dit uiters belangrik. Dink goed na oor watter “huweliksgoedere-bedeling” julle kies, want agterna kan dit slegs verander word deur ’n bevel van die Hooggeregshof, wat baie geld kos. Daar is drie huweliksbedelings:

1. Binne gemeenskap van goedere
Jul twee boedels word saamgesmelt en elkeen het die reg op die helfte van jul gesamentlike boedel. Dit beteken dat elke party vir die ander een se skulde verantwoordelik gehou kan word. Indien daar nié ’n huweliksvoorwaardekontrak (HVK) voor die huwelik aangegaan word nie, is julle in SA outomaties binne gemeenskap van goedere getroud.

2. Buite gemeenskap van goedere
Dit kom tot stand deur ’n HVK. Elke party het finansiële onafhanklikheid in terme van hul eie bates en het geen aanspraak op die eggenoot se boedel as die huwelik sou verbrokkel nie. 

3 Buite gemeenskap van goedere met die aanwasbedeling
Elke party behou sy eie boedel. As die huwelik beëindig word, word die aangesuiwerde waardes van die afsonderlike boedels verdeel ten gunste van die gade wie se boedel die minste tydens die huwelik gegroei het.

Die huweliksvoorwaardekontrak word vooraf opgestel deur ’n notaris en deur albei partye onderteken in die notaris se teenwoordigheid. Dit kos tussen R800 en R3 000.

Onthou, jul huwelikseremonie moet voltrek word deur ’n amptelike huweliksbevestiger. Dis nie verpligtend vir die bruid om die bruidegom se van aan te neem nie.

HULP
Skakel Marion Hattingh, prokureur by die Universiteit Stellenbosch se Regshulpkliniek, by 021 808 3432 of skakel Stephan van der Merwe, notaris, by 082 727 0123 vir meer inligting.

ONTHOU OM HIER JOU BEGROTING-WERKBOEK AF TE LAAI :

010908brs143.pdf