Probleem: Jy word nie toegelaat om die inskryfvorm in te vul nie.
Oplossing:
Jou antwoord was nie korrek nie. Onthou, ons soek die bladsynommer waarop die wedstrydaankondiging in dié uitgawe begin.

Probleem: Jou foto’s laai nie op nie.
Oplossing:
Jou foto’s is té groot of té klein. Sorg dat elkeen van jou foto’s groter as 100 kB en kleiner as 4 MB is. Vra jou fotograaf vir raad as jy onseker is.

Probleem: Jou foto’s is die regte grootte, maar wil steeds nie oplaai nie.
Oplossing:
Die foto’s is heel moontlik in die verkeerde formaat. Alle foto’s moet in ’n jpeg-formaat wees.

Probleem: Jou motivering word nie aanvaar nie.
Oplossing:
Jou motivering is dan te lank. Die woordbeperking is 400 woorde. Skryf jou motivering eers in in ’n Word-dokument en toets jou woordtelling só: Bepaal (‘highlight’) jou hele motivering en klik op ‘Word Count’ onder ‘Tools’ om jou woordtelling te toets.

Dit kan ook gebeur dat jou internetverbinding tydens die oplaai onderbreek word. Probeer dan later weer.