EK WAS DIE INSPERASIE TOT MY EIE ROK EN NATUURLIK DIE NATUUR AS EK KON SOU EK SLEGS BLOMME GEDRA HET. EK HET GEEN PRENTJIE GEHAAT NIE EK HET NET SOVEEL IDEES GEHAAT ,TOE HET EK EN TANNIE TIENIE MAAR KOPPE BY MEKAAR GESIT EN MY ROK GEMAAK ONS HET NA ELKE PAS SESSIE BESLUIT WAT VOLGENDE GEDOEN MOET WORD...... EN SO HET MY KLEURVOLLE ROK ONTSTAAN

Sien alle inskrywings