Ek het my inspirasie in 'n Trouboek gekry. Ek en die ontwerper het 'n paar aanpassings gemaak sodat dit na my wense kon wees..**

Sien alle inskrywings