IN DIE LAASTE TIEN MAANDE VOOR DIE MATRIEKAFSKEID HET DIE OPSIES EN KLEURE BAIE KEER VERANDER. EK HET EINDELIK OP EEN ROK BESLUIT. DIE VROU WAT MY ROK GEMAAK HET, HET GEBEL OM TE SE DAT DAAR FOUT WAS MET DIE PATROON EN SY NIE MY ROK SOU KON MAAK SOOS EK DIT WOU HE NIE. ONS HET TOE BESLUIT DAT SY HAAR EIE OORLEG MOET GEBRUIK, AANGESIEN SY IN BLOEMFONTEIN EN EK IN KROONSTAD WAS. EK HET MY ROK VIR DIE EERSTE KEER GESIEN, DIE MIDDAG VOOR DIE MATRIEKAFSKEID! EK SAL GRAAG EENDAG DIE ROK WAT EK OORSPRONKLIK WOU HE WIL LAAT MAAK, WIE WEET DALK VIR MY TROUE...

Sien alle inskrywings