IN DIE 10 MAANDE VOOR DIE MATRIEKAFSKEID, HET DIE OPSIES EN KLEURE BAIE KEER VERANDER. EK HET EINDELIK OP EEN ROK BESLUIT. DAAR WAS 'N PROBLEEM MET DIE PATROON EN DIE VROU WAT MY ROK GEMAAK HET, HET ONS TELEFONIES DAARVAN INGELIG.(AANGESIEN SY IN BLOEMFONTEIN WAS EN EK IN KROONSTAD.) ONS HET BESLUIT DAT SY HAAR EIE OORLEG MOET GEBRUIK EN TOE SIEN EK MY ROK VIR DIE EERSTE KEER DIE MIDDAG VOOR DIE MATRIEKAFSKEID. EK WAS BAIE TEVREDE, MAAR SAL GRAAG EENDAG DIE ROK WAT EK OORSPRONKLIK WOU GEHAD HET, WIL LAAT MAAK. WIE WEET DALK VIR MY TROUE...

Sien alle inskrywings