Die Jakes Gerwel-stigting en Tafelberg-Uitgewers herdenk vanjaar saam Nelson Mandela se honderdste geboortedag op 18 Julie 2018 met die heruitreiking van Madiba Magic. Madiba se versameling geliefde kinderstories gaan by vyftien laerskole landwyd bekendgestel word. Ervare storievertellers sal by skole in die Oos-Kaap, Gauteng en die Wes-Kaap die stories toeganklik maak deur voordrag, dans en musiek. Skole met min blootstelling aan boeke en lees is deel van die projek. Tafelberg-Uitgewers skenk ook boeke aan die skole se biblioteke.

Die skole is: Tshatshu (King William’s Town), James Ntungwana (Kwa Nobuhle buite Uitenhage), Kei Road, Gilbert Xuza (Somerset-Oos), Melpark (Melville), Norwood (Johannesburg), Kwa-Faku (Philippi), Molo Mhlaba en Intshayelelo (Khayelitsha), Blue Mountains (Altydgedacht buite Durbanville), Westcott (Dieprivier), Groenheuwel (Paarl), Wallacedene, Hillcrest (Mowbray) en Mountain Road (Woodstock).

Madiba Magic 100th Birthday Edition (Tafelberg, R295) maak jou deel van die tradisie van storie-vertel wat inherent deel is van Afrika. In die Khoi-fabel lees jy hoe diere hul horings en sterte gekry het. Maar ander stories leer jou ’n les, dat al is jy die underdog kan jy ook wen. Universele waardes en ’n diep menslikheid word weerspieël teen ’n Afrika-agtergrond

Daar is magiese oerverhale van die San en ander inheemse groepe, tot verhale van die vroeë seevaarders wat met hul seilskepe ook stories met hulle saamgebring het. Die jong leser lees van die slim planne en onnutsige streke van die wesens wat hierdie ruwe, veeleisende kontinent bevolk – hul diep menslikheid, ruim harte en spontane humor.

Madiba Magic het al groot sukses plaaslik en internasionaal behaal. Meer as 100 000 Engelse eksemplare van die boek is al verkoop en dis ook in verskeie tale vertaal. Die boek is in onder meer Swede, Nederland, Duitsland, die VSA, Frankryk, Italië, Mexiko en Portugal beskikbaar.

“Madiba se liefde en sy ruim hart vir kinders het mense aangegryp en hierdie boek verwoord iets daarvan. Dit is die stories wat hy vir kinders sou vertel,” sê Michelle Cooper, uitgewer, oor die groot sukses van die boek.

“Die Jakes Gerwel-stigting is ernstig oor die bevordering van lees en om jong kinders bloot te stel aan die wonder van boeke, en daarom is dit vir ons ’n groot voorreg om deel te wees van hierdie leesprojek,” sê Theo Kemp, uitvoerende direkteur van die stigting.