Volgens redakteur Heather Parker lyk dit tog of mense in langtermynverhoudings meestal gelukkig is met hul sekslewe. Sowat 11 181 mense is by dié aanlynopname betrek.

Mense in langtermyn-verhoudings is meer geneig om seks met hul maat as "die beste ooit"
te beskryf. Byna die
helfte (sowat 48%
van mans en 46%
van vroue) sê hulle
geniet seks met hul
maat "elke keer".

Sowat ’n kwart (23%) van mans het al vir seks
betaal, terwyl 4% van
vroue wat meer as
R30 000 p.m. verdien
dit al gedoen het, en net
1% van vroue wat minder verdien.

Sowat 83% van mans en 87% van vroue is
verlief op hul seksmaat.

Die oorgrote meerderheid (sowat 82% van mans en 88% van vroue) sê seks buite die huwelik is uit.


62% van mans het al 'n one-night stand gehad, teenoor 45% van vroue.

 

Sowat 'n kwart (23%) van mans het al vir seks betaal, terwyl 4% van vroue wat meer as R30 000 p.m. verdien dit al gedoen het, en net 1% van vroue wat minder verdien.

 

*Besoek The Great South African Sex Survey  vir meer inligting.