SARIE leser: "Ek en my man is vriende sedert ons hoërskooldae. Ons is in ons vroeë dertigs en al vier jaar lank getroud. Hy was op universiteit ’n regte kuiergat. Ek het gedink hy sal dit ontgroei, maar hy het nie. Ons baklei baie daaroor en hy belowe dan dit sal nie weer gebeur nie. ’n Paar maande later is dit maar weer sulke tyd. Soms gaan dit so lekker, hy bly sommer die hele nag uit. Dit maak my gek. Ek is bang dit gaan ons uitmekaar dryf. En wat gebeur as ons eendag kinders het? Gaan ek dan ook by die huis sit terwyl hy jol?"

Wirika Field - Klienese sielkundige van Pretoria 

Jy en jou man stap al ’n lang pad saam. En jy sien ’n toekoms saam, ook kinders. Jou kommer oor hoe sy jollery jul toekomstige gesinslewe sal raak, is dus verstaanbaar. Dis algemeen in ’n verhouding dat een die ander se gedrag probeer verander om aan jou eie verwagtinge te voldoen. En dikwels ’n ontnugtering as jy besef jy kan nie. Jy’t jou man leer ken as iemand wat graag kuier en dit gaan nie sommer verander nie.

As jy sukkel om dit te aanvaar en nie onderhandel oor grense in die verhouding nie, kan ’n magstryd ontwikkel, soos wat duidelik die geval is. Dit het in ’n bepaalde patroon vasgeval: Julle baklei daaroor, hy belowe hy sal dit nie weer doen nie – en doen dit dan weer. Jy voel bedrieg en teleurgestel, julle baklei en hy maak weer beloftes. Jy verwag dalk al selfs dat hy sy belofte weer gaan verbreek. Dit is dus nie ’n oplossing nie.

Jy sal jou verwagtinge moet aanpas. Op ’n ander manier op sy kuiery reageer en onderhandel. Gesels empaties met hom en probeer werklik verstaan hoekom hy van tyd tot tyd laat sonder jou wil kuier. Luister na hom en bedank hom dat hy sy behoeftes met jou gedeel het. Probeer om nie jou bekommernis tydens die gesprek te laat blyk nie. Dink eers ’n paar dae oor wat hy gesê het.

Hervat later jul gesprek en onderhandel oor ’n uitweg wat vir julle albei gaan werk. Vra sy mening en stel saam “reëls” op. Miskien kan hy jou vroegtydig laat weet hy gaan kuier. En jou op hoogte hou van hoe laat hy tuis sal wees. Jy kan dalk sy kuiertyd sien as ’n kans

vir eie-tyd saam met jou vriende, om iets lekkers te doen of sommer net asem te skep.

’n Voortdurende en voorspelbare stryd word só ’n samewerkingsooreenkoms wat albei se behoeftes in ag neem. Dit skep ook die grondslag vir toekomstige onderhandelinge, ook as ouers.

Anne- Marie Rencken-Wentzel - Opvoedkundige sielkundige en berader van Roodepoort

Ek gaan nie mooi broodjies bak nie. Jy gaan jou man moet aanvaar soos hy is, of hom die trekpas gee. Jy weet dalk reeds geruime tyd, voor jy nog die brief geskryf het, dat hy jou op belangrike tye in die steek gaan laat, soos wanneer jy kraam of met ’n siek kind alleen by die huis is.

Ek gaan jou nie ’n etiket gee wat jy as stok kan gebruik om hom mee te slaan nie. Of sê: Jy het hom mos geken en geweet hy is só. Dit gaan jou nie help nie.

Julle het professionele hulp nodig. Want jul behoeftes het verander en jul leefstyl verskil nou – jul waardes waarskynlik ook. Dit kan wees dat een gegroei het en die ander een nie. Of julle het bloot in verskillende rigtings gegroei en ontwikkel. Daar was dalk veranderinge in een of albei se werksomstandighede. Of julle het in verskillende vriendekringe begin beweeg. Julle kyk dalk nie meer deur een bril na die toekoms nie en sien dit verskillend. Dalk ervaar julle die huwelik se eise anders – een wil gevestig raak en ’n gesin begin, terwyl die ander een vasgevang voel en na vryheid en

ongebondenheid hunker.

’n Huweliksterapeut kan julle help verstaan of jul treine steeds op dieselfde spoor en in dieselfde rigting beweeg.

Soos die Amerikaanse psigiater M. Scott Peck in die bekende boek The Road Less Travelled sê: Dit is hormone wat ons in die net van die huwelik vasvang om die voortbestaan van die spesie te verseker. Maar dis ’n kopbesluit wat jou in die huwelik hou – en wat maak dat jy jou lewensmaat elke dag bewonder en liefhet.

Ek glo wedersydse respek, waardering, vriendskap en gedeelde belangstellings, saam met genoeg ruimte vir elkeen om te groei, is nodig om ’n huwelik op koers te hou. Op ’n skaal van nul tot tien, hoe vaar julle?

Vir hulp 

Wirika: 012 548 0274, 072 515 7659

Anne-Marie: 011 675 1248, anne-marie.wentzel@psymed.co.za, www.psymed.co.za

Lees ook