*Artikel het oorspronklik in 2016 verskyn.

SARIE-leser skryf: Die afgelope agt jaar is ek in my tweede huwelik met ’n wonderlike, liefdevolle man en stiefpa vir my kinders. Ons is albei middeljarig, bo 50. Ons het volwasse kinders bo 25 jaar en hulle is ten volle afhanklik van ons, en ek bedoel vir al hul behoeftes. Maar ek het vrae oor ons finansies en oor die kinders.

Finansiële implikasies

Wat is die finansiële implikasies in ’n tweede huwelik? Ons het dinge uitgeklaar, maar dit het nie alles gerealiseer nie. Ek word baie vinnig baie armer en sy bates bly konstant. Ek onderhou my huis, wat ek soms uitverhuur, én sy huis (sy kinders se erfporsie). Ek koop al die klere en my uitgawes bly myne (medies, polisse), ons deel kos, en hy betaal die res (telefoon, krag). My kar is ook die gesinsmotor.

Dr. ST Potgieter, kliniese sielkundige van Kaapstad se raad

Geld is dikwels ’n probleem in die huwelik en kan maklik ’n bron van onmin, stryery en ongelukkigheid word. Wanneer ’n paartjie nie daaroor kan ooreenstem, of by die ooreenkoms kan hou nie, kan een voel hy of sy word misbruik. Dit lyk asof jy só voel – en met goeie rede. Al is jou man liefdevol, is sy optrede nie reg nie.

Dis moeilik om te weet of hy nie sy kant bring nie weens swak kommunikasie van albei van julle, of weens sy karakter, maar in ieder geval is sy huidige omstandighede gerieflik en hy sal kyk hoe lank hy daarmee kan wegkom. Hy is in ’n gemaksone en jy sal die verandering moet inisieer. Bly jy net stil, word dinge nie uitgeklaar nie en gaan jy net ongelukkiger word.

Jy hoef ook nie hieroor skuldig te voel nie. As jy voel dinge is nie reg nie,dan is dit eenvoudig nie vir jou reg nie. Om dit te verander baat ook nie net jou alleen nie, maar is noodsaaklik vir die gesonde funksionering van jul huwelik.

Jy moet dus jou voet neersit en vir jouself opstaan. Praat weer met hom totdat julle ’n besluit bereik wat vir julle albei bevredigend is. Hou ook op om meer te doen as wat hy van jou verwag (soos om sy huis in stand te hou) totdat daar weer balans in jul huwelik is.

Daar is geen vaste reëls oor hoe finansies in ’n tweede huwelik, of enige

verhouding, moet werk nie. Dit verskil van paartjie tot paartjie en hang af van die omstandighede, maar uiteindelik behoort dit in enige verhouding volgens sekere beginsels, soos openlikheid en ondersteuning, aangepak te word.

Miskien verdien een van julle meer geld en die ander kan vanselfsprekend dan nie ewe veel bydra nie. Daarom moet julle ’n behoorlike opname maak van wat jul uitgawes is en hoeveel elkeen finansieel kan bydra. Die een kan dalk nie soveel geld bydra nie, maar is weer sterker op ’n ander terrein en kan daardeur ’n bydrae lewer. As jy byvoorbeeld meer verdien en jou man is ’n goeie kok, kan hy meer verantwoordelikheid in die kombuis neem. Jul doelwitte en drome moet dieselfde wees en julle moet saamwerk om daar uit te kom. Die huwelik is ’n spanpoging en nie ’n besigheid of kompetisie nie, daarom behoort julle albei saam te werk. Oorweeg dit ook om saam ’n finansiële beplanner of sielkundige te gaan spreek wat dié gesprekke kan lei, want anders kan dit ’n stryery veroorsaak.

Lees raad oor hoe om respek van die stiefkinders te kry, HIER. 

Kontak:

  • Dr. Potgieter | 021 949 5007 | www.pitkos.co.za

Lees nou: