SARIE-leser skryf: Die afgelope agt jaar is ek in my tweede huwelik met ’n wonderlike, liefdevolle man en stiefpa vir my kinders. Ons is albei middeljarig, bo 50. Ons het volwasse kinders bo 25 jaar en hulle is ten volle afhanklik van ons, en ek bedoel vir al hul behoeftes. Maar ek het vrae oor ons finansies en oor die kinders.

Lees die raad oor finansiële implikasies HIER

Respek van die stiefkinders

My kinders respekteer hul stiefpa soos ’n eie pa, maar ek voel nie dieselfde word my gegun nie. Wanneer is ek ook ’n ouer, of bly ek ’n niks? Myne volg my én my man se reëls, maar syne volg net sy reëls en oefen dit ook nie altyd uit nie. Wanneer moet kinders uit die nes geskop word, en vir hoe lank is dit aanvaarbaar vir ’n kind om te studeer? “Skuld” jy die ander kind as een se kursus duurder is?

Riza Van Der Merwe, opvoedkundige sielkundige van Johannesburg se raad

Ook hier is daar geen vaste finansiële reëls nie. Hoewel baie ouers deesdae hul kinders probeer onderhou totdat hulle klaar gestudeer het en/of ’n werk gekry het, is dit nie verpligtend nie. Dis eerder belangrik dat jy en jou man tot ’n vergelyk kom hieroor en dan ’n verenigde front is wanneer julle dié reëls vir die kinders verduidelik.

Jy en jou man moet oop en eerlik met mekaar gesels oor wat julle kan, en bereid is om te doen. Julle kan byvoorbeeld vier jaar se studies vir elke kind betaal, maar daarna moet hulle self verantwoordelik wees vir vakke wat herhaal word of die koste van verdere kursusse. As julle bereid is, kan julle daarna borg staan vir ’n studielening.Daarna skuld jy hulle beslis nie iets nie – dis ’n voorreg as ouers vir hul kinders se studies kan betaal, nie ’n reg nie.

Die feit dat jy voel jou man sekinders respekteer jou nie, is meer gekompliseerd. Kinders voel soms negatief teenoor die nuwe ouer omdat hulle ’n geheime (dikwels onbewustelike) droom koester dat hul ouers weer bymekaar sal uitkom, en die nuwe ouer word beskou as ’n hindernis vir dié droom. En wanneer ’n ouer gesterf het en kinders dit nog nie heeltemal verwerk het nie, kan hulle wrokkig voel teenoor die nuwe ouer. In albei gevalle kan hierdie gevoelens lei tot passiewe aggressie, soos om nie reëls te volg nie, en terapie word dan aanbeveel.

Maar jy hoef nie noodwendig óf ’n ouer óf niks te wees nie. Probeer eerder jou rol herdefinieer, veral omdat dit klink of sy kinders reeds jou rol as “ma” verwerp. Jy is dus nie stiefma nie, maar iemand wat hul pa gelukkig maak, hulle ondersteun, en met wie hulle kan praat sonder oordeel. Fokus op die dinge wat jy wel kan beheer. Gesels ook met jou man hieroor, want hy moet dit vir hulle dan duidelik maak dat die huisreëls vir almal geld en dat jy gerespekteer moet word.

Kontak:

  • Riza van der Merwe | 083 750 3762 | www.rizavdm.co.za

Lees nou: