(Lees deel 1 hier)

VERTEL HULLE SÓ

Elize stel voor julle vertel die kinders sáám dat julle uitmekaar gaan.

 • Los pynlike detail soos dat een van julle ontrou was.
 • Kinders moet verstaan dis nie ’n impulsiewe besluit nie. Julle het dit lank en ernstig oorweeg en wéét hoe moeilik dit vir hulle is.
 • Dis nie hulle skuld nie en julle sal hulle altyd liefhê.
 • Dit kan dalk help om met ander geskeide ouers te praat oor hul ervaring, veral gesinne wat goed aangepas het.
Lenie beklemtoon jou kinders moet die versekering kry jul liefde vir hulle sal nooit verdwyn nie. 
 • Bevestig dit in die praktyk. Moenie iets belowe en dit nie doen nie – hetsy telefoonoproepe, besoeke, uitstappies of die bywoning van skool- en ander geleenthede.
 • Kinders vra dikwels uit oor praktiese reëlings: Waar gaan ek woon? Beteken dit ek gaan Pa minder sien? Wie gaan my skool toe vat? Wat gaan op feesdae gebeur? Volgens Elize moet julle reeds ’n idee hê hoe dié dinge ná die egskeiding gaan werk wanneer julle met die kinders praat.
 • Lê klem op wat nié gaan verander nie. Een gesprek is ook nie genoeg nie. Dis ’n groot emosionele slag en hulle het jul ondersteuning deurlopend nodig.

Nou’s daar twee huise...

Daar is heelwat veranderinge waaraan die kinders ná die egskeiding gewoond moet raak. Só is daar waarskynlik verskillende reëls by hul “kuierhuis”en hul “blyhuis”. Lenie stel voor julle probeer sover moontlik dieselfde reëls volg, bv. slaaptyd of tieners se uitgaantye.Die hulp van ’n berader is soms nodig, veral as die opvoeding van jul kinders ’n rede vir die egskeiding was.Waar die reëls en dissipline wel verskil, is dit belangrik dat kinders die redes daarvoor verstaan. Bespreek dit met ouer kinders en laat hulle insette lewer.
 • Vir kleiner kinders kan jy ’n collage van die twee huise maak. Plak by elkeen ’n stel reëls op. Sit ’n foto van jou kind op ’n magneetjie en plaas dit in die week op die blyhuis. Laat hy dit naweke na die kuierhuis skuif. Dit gee hom sekerheid en help met die oorskakeling van een stel reels na ’n ander.
 • Nog ’n dilemma is ’n ouer – dikwels Pa – wat die kinders met materiële goed bederf om vir afwesigheid te vergoed. Elize stel voor jy verduidelik dan dat die funksies van die twee huise nou verskil: Pa s’n is die “kuierhuis” met meer luukse dinge en minder streng reëls, terwyl Ma se huis die plek is waar jy op die lewe voorberei moet word.“Die kinders aanvaar dan dat albei ouers omgee en op verskillende maniere verantwoordelikheid neem.”
 • Soms sal kinders ouers teen mekaar afspeel. Volgens Elize moet jy jou standpunt verduidelik en daarby bly. Troos jouself daaraan dat kinders dikwels alte goed weet wie die ouer is op wie hulle régtig kan staatmaak.
 • Ná ’n egskeiding is daar dikwels ook minder geld, die huis is dalk kleiner en ouer kinders kan meer verantwoordelikheid hê. Betrek die kinders by die opstel van die maandelikse begroting. Hulle is dan ook meer bereid om dalk werkies vir sakgeld te doen. (Geldsake pla kleiner kinders gewoonlik minder – hulle het minder materiële behoeftes.)

Moets en moenies

 • Moenie die kinders se lojaliteit gebruik om mekaar by te kom nie, waarsku Elize. Hulle moet nooit voel hulle moet tussen julle kies nie. Hulle móét kan sê hulle wil nie betrokke raak en slegte goed van die ander ouer hoor nie. As jy sleg van jou eks móét praat, ontlaai by vriende of familie – waar die kinders nie hoor nie. En fokus daarna op positiewe dinge. Moenie stories van verraad en skade oor en oor vertel nie. Só stook jy kwaad – ook in jou eie kop. Kinders moet ook wéét hulle kan steeds oor die ander ouer praat en foto’s en herinneringe met jou deel.
 • Volgens Lenie pak ouers (veral ma’s) dikwels hul emosionele pyn op kinders af – jy praat met jou kind soos met ’n beste vriendin. “Hy moet dan te gou verantwoordelikheid aanvaar vir emosies wat hy glad nie kan hanteer nie.”
 • Ouer kinders hou dikwels nie daarvan om as boodskapper tussen Ma en Pa gebruik te word nie. Praat direk met mekaar om reëlings te tref.
 • Hoe jy as ouer die egskeiding hanteer, is ook belangrik om jou kinders ’n gevoel van geborgenheid en hoop vir die toekoms te gee, sê Elize. Veral hoe Ma dit doen, beaam Lenie. Jy is die “koesterfiguur”. Hanteer jý dit goed, gee jy jou kind die warmte wat nodig is vir emosionele stabiliteit, iets wat sy nou baie nodig het. “As een of albei ouers ná die egskeiding sukkel om die mas op te kom, gebeur dit dikwels dat kleiner kinders hul maatjies afknou, terwyl tieners ander emosioneel afkraak,” sê Lenie.

As jy weer begin uitgaan

Nes jy dink almal pas goed aan, ontmoet jy iemand met wie jy wil uitgaan. Jy is bang dit gaan jou kinders, wat dalk nog heimlik hoop Pa en Ma kom weer bymekaar uit, omkrap.

Berei hulle van die begin af daarop voor: Een gevolg van ’n egskeiding is dat die ouers dalk nou nuwe maats sal wil soek. Volgens Carol steek sy nooit vir haar kinders weg dat sy ’n afspraak met ’n vriend het nie.Toe hulle klein was, het sy weeksaande selfs daarop aangedring dat sy en haar vriend na ’n gesinsvriendelike restaurant gaan en die kinders aamneem. Sy het ook altyd beklemtoon hul pa is steeds Pa.

Lenie sê ja, jy móét eerlik met jou kind wees. Sê daar is iemand anders, maar moenie te gou ernstig raak nie. Kinders uit gebroke huise vrees dikwels onbewustelik dat hulle in ’n kinderhuis gaan beland. Herverseker jou kinders dus van jou liefde, dat hulle altyd jou kinders bly en by jou gaan woon, al is daar ’n ander maat op die toneel. ’n Kind met emosionele sekerheid pas gouer aan. As jou kind seker is van jou liefde, gaan die nuwe persoon in jou lewe nie so ’n groot bedreiging wees nie, sê Lenie.

Vir hulp

Anne: acawood@herschel.org.za

Elize: 021 852 1205, admin@elizemorkel.co.za of www.elizemorkel.co.za

Lenie: 012 803 2203/082 892 1432, lenie.naude@iburst.co.za

Lindi: 011 561 3183, lindi@wademans.com; www.wademans.com

Tanya: www.familytherapy.co.za