Jy bring die grootste deel van jou produktiewe lewe in die werkplek deur. En jou werk dikteer boonop dikwels in ’n groot mate jou identiteit. Wie jy is en waarheen jy op pad is, hou grootliks verband met jou werk en loopbaansukses.

Druk van die samelewing, geldelike verpligtinge en jou unieke temperament kan daartoe bydra dat werk jou lewe oorheers. Indien jy nie doelbewus ander dele van jou menswees ontgin nie, kan roetine en
ambisie jou vasvang.

Alida se wenke

  • Balans tussen jou werk en persoonlike lewe is ’n daaglikse keuse. Werkgewers het deesdae groter begrip daarvoor en jy moet daaroor onderhandel. Aanpasbare werkure kan jou help om byvoorbeeld jou kind se sportwedstryde by te woon.
  • Soms moet jy bloot jou roetine verbreek en iets impulsiefs saam met ’n vriendin of geliefde doen. Dit is dikwels klein vreugdes, soos om saam met jou kind te gaan stap, wat regtig saak maak. En dit vra dalk nie eens soveel tyd nie.
  • Gebruik jou jaarlikse verlof en beplan vakansies saam met jou geliefdes wat herinneringe skep en verhoudings verstewig.
  • Geliefdes meet liefde selde aan materiële dinge, maar aan tyd. Maak doelbewus tyd om saam met jou lewensmaat belangstellings buite die werk te ontwikkel. Leer dans, reis of skep daaglikse rituele soos om saam in die tuin koffie te drink. Teken belangrike gebeure in jou kind se lewe in jou dagboek aan.
  • Ons kan leer uit die woorde van Marcia Wieder, Amerikaanse motiveringspreker en skrywer: “Dit is noodsaaklik vir ons welsyn en ons lewens dat ons speel en die lewe geniet. Doen elke dag iets wat jou hart laat sing.