Dié week gesels die sielkundige Louis Awerbuck en Lise oor die seksuele molestering van kinders.

LISE: In ’n vorige rubriek het ons die sensitiewe onderwerp van seksuele molestering bespreek. Dié week gesels ons spesifiek oor kinders as slagoffers van seksuele molestering. Statistieke wys dat byna 25% van alle verkragtingslagoffers in Suid-Afrika jonger as 11 jaar oud is en 32% van slagoffers tussen 11 en 17 jaar.

Ons weet dat daar ’n verskil is tussen molestering en verkragting en dat molestering veel meer is as net seksuele penetrasie. Wat maak seksuele molestering anders by kinders?

LOUIS: 

Dit is baie eenvoudig: ENIGE seksuele kontak met ’n kind onder 16 is onwettig - of daar toestemming is of nie. Of ’n kind dus 5 of 15 jaar oud is, enige gedrag wat ’n seksuele aard het, word as molestering gesien. Dit geld vir albei geslagte en wêreldwyd is seuns én meisies slagoffers van seksuele molestering. Seksuele molestering vind plaas wanneer ’n kind seksueel blootgestel word. Dit sluit selfs net praatjies of dreigemente van seksuele blootstelling in. Mense is soms onbewus dat dit onwettig is en omdat dié soort molestering nie soos verkragting voel of lyk nie, word dit dikwels verkeerdelik in ’n minder ernstige lig beskou. Voorbeelde sluit die volgende in:

  • Direkte of indirekte aanraking van iemand se liggaam, veral areas wat as “privaat” beskou word. Om bv. aan ’n meisie se borste te vat, is vir seker molestering en word as ’n seksuele oortreding beskou
  • Wanneer iemand ’n ander persoon sonder toestemming op die mond of lippe soen
  • Om iemand te dwing of te dreig om seksueel te verkeer, is ’n ernstig onwettige vorm van seksuele misdryf, selfs al is dit nie in die vorm van penetratiewe seks nie. Minimum vonnisse word hier vir skuldiges opgelê, juis omdat die staat wil wys hoe ernstig ontoelaatbaar dié gedrag is
  • Manipulering (“prepping”) van kinders jonger as 16 om hulle seksueel bewus te maak

Lees ook hier ’n onderhoud met skrywer Pat Stamatélos wat dié onderwerp in haar nuutste boek, Pastoor, bespreek.

LISE VRA:  Is daar sekere omstandighede waar seksuele molestering van kinders meer voorkom?

LOUIS ANTWOORD: Een van die probleme wat navorsing moeilik maak, is dat die seksuele molestering van kinders in baie gevalle nie aangemeld word nie en stil gehou word. Huidige navorsing wys wel op die volgende:

  • Seksuele molestering kom wêreldwyd onder alle inkomste-, kultuur- en rassegroepe voor
  • Die meeste molesteringslagoffers ken hul oortreders
  • Dit is moontlik dat jy self onbewus kan wees van die feit dat jou kind ’n slagoffer is
  • Dit is onwaarskynlik dat kinders sal jok oor seksuele molestering

LISE: Watter effek het seksuele molestering op ’n kind se lewe?

LOUIS: Dit hang af van die slagoffer se omstandighede, asook die intensiteit van die molestering. In die meeste gevalle het dit gewoonlik ’n vernietigende effek.  Die trauma van seksuele molestering by kinders is dikwels permanent en kan hul individuele lewens en latere verhoudings massiewe skade berokken. Kinders se seksuele ontwikkeling moet geleidelik en stelselmatig ontwikkel, en selfs al word ontoepaslike seksuele gedrag nie deur sekere kinders as traumaties ervaar nie, het dit tog gewoonlik ’n negatiewe effek op persoonlike ontwikkeling.

LISE VRA:  Watter sielkundige toestande word gewoonlik geassosieer met seksuele molestering?

LOUIS ANTWOORD:  Algemene angs, major depressie en post-traumatiese stresversteuring kom algemeen voor by kinders wat gereeld slagoffers van seksuele molestering is. Skuldgevoelens, en die ervaring van nutteloosheid en lae selfwaarde gaan ook gewoonlik hiermee gepaard. Dit kan ook sielkundige ontwikkeling ernstig benadeel, waar ’n kind byvoorbeeld leer dat aandag deur middel van seks verkry kan word.

LISE:  Wat staan jou te doen as jy bewus raak van ’n kind wat ’n slagoffer van seksuele molestering is?

LOUIS: Jy moet dit onmiddellik by die polisie aanmeld. As jy dit nie doen nie is jy aandadig aan die moontlike vernietiging van iemand se lewe. Die Kinderbeskermings-eenheid van die Suid-Afrikaanse Polisie is baie ferm in hul optrede - en met goeie reg.  Die trauma van ’n molestering kan soms baie diep lê en die pad na herstel is soms lank en steil. Herstel is egter nie onmoontlik nie, en hoe vroeër kinders wat slagoffers was professionele hulp kan kry, hoe beter.

WAAR KAN EK VRAE VRA/MY STORIE VERTEL?Louis en Lise