Lees Deel 1

'n Kindersielkundige

'n Kindersielkundige kan jou kind help met 'n kognitiewe, emosionele, neurosielkundige of persoonlikheidsprobleem, sê Truida Botha, kindersielkundige van Johannesburg.

Hoe werk dit?
Die kindersielkundige toets jou kind, diagnoseer die probleem en help haar dan totdat sy weer op haar beste kan funksioneer. As jy twyfel of haar gedrag "normaal" is vir haar ouderdom of ontwikkelingsvlak, vertrou jou intuïsie - 'n kindersielkundige kan jou in die regte rigting stuur, terapie aanbeveel of jou gerusstel.

Ouderdom?
Die meeste kindersielkundiges begin werk een tot een met kinders tussen drie en vier jaar. As 'n kind jonger is as drie, verkies ek om ouerleiding te doen of dat die ouer en kind saam kom vir terapie. Daar bestaan nie werklik 'n afsny-ouderdom nie - ek werk ook met tieners. Dis elke sielkundige se keuse.

Wanneer kan 'n kindersielkundige help?
'n Kindersielkundige word gewoonlik aanbeveel vir emosionele probleme (angs, woede, hartseer, 'n geboelie), skolastiese probleme (lees, spel, aandagtekort, onderprestasie), trauma
(misdaad, dood van 'n geliefde of troeteldier, egskeiding, verhuising) en enige gedrag of gevoelens wat buite die kind se aard is (en reeds tussen twee en drie weke duur) en haar funksionering negatief beïnvloed.

Waarvoor moet ek uitkyk?
Verandering in gedrag, bv. onttrekking, rebellie. 

 • Drastiese verandering in skolastiese prestasie.
 • Oormatige hartseer, angs, irritasie, frustrasie.
 • As sy begin weier om skool toe te gaan.
 • Skeidingsangs. Oormatige vrese en fobies.
 • As jy vermoed sy word mishandel (seksueel, fisiek of emosioneel).
 • As sy haar begin onttrek aan dinge wat sy gewoonlik geniet het.
 • As sy geboelie word en nie weet hoe om dit te hanteer nie.
 • As sy obsessies ontwikkel, byvoorbeeld met voorwerpe, gedrag of onderwerpe.

Hoe lank duur terapie?
Dit hang van jou kind se probleem af, asook haar kognitiewe, fisieke en emosionele ontwikkeling. Die minimum: sowat vier sessies van veertig minute elk, een maal per week. Met trauma is meer sessies per week dalk nodig, moontlik oor ’n langer tydperk. Sommige kinders kom vir agt tot twaalf sessies en ’n jaar later weer vir ’n paar sessies.
Die spreekkamer is soos ’n veilige hawe vir die kind – waar ons verskillende moontlikhede en oplossings bespreek. Ons gebruik stories, joernale, sketse, collages, musiek, rolspel, drome as tegnieke om temas te identifiseer – enigiets wat kan help om die kind weer optimaal te laat funksioneer.
As jou kind nie verbeter nie, sal ek haar na ’n kliniese sielkundige, maatskaplike werker, hipnoterapeut of selfs neuroloog verwys.

VIR HULP
Truida Botha, 011 215 7204, 082 338 4216, truidab@mosaiek.com

Arbeidsterapie

Arbeidsterapie word gewoonlik aanbeveel as daar kommer is oor 'n kind se ontwikkeling, sê Annalie Skein, arbeidsterapeut van Stellenbosch.

Ouderdom?
Hoe vroeër, hoe beter - die jong kind se brein is so vatbaar vir verandering. 'n Arbeidsterapeut werk aan die sensories-motoriese grondslag. Skolastiese vaardighede word verder hierop gebou. Die ideaal is om dié fondament te versterk en moontlike probleme uit te skakel voor sy formeel begin skoolgaan. Dis egter nooit te vroeg of te laat nie.

Waarvoor moet ek uitkyk?
Een simptoom dui nie noodwendig op 'n probleem nie,maar 'n kind met 'n ontwikkelingsagterstand het gewoonlik 'n kombinasie van simptome. Laat 'n arbeidsterapeut haar volledig toets.

Moontlike simptome

 • Sy is oorsensitief en reageer negatief op geraas (druk bv. haar ore toe vir die haardroër of stofsuier), beweging (bv. glyplank of swaai), aanraking (sy skram weg of raak aggressief ), reuke (raak gou naar van 'n reuk) of visuele stimulasie (raak bv. onhanteerbaar in 'n inkopiesentrum).
 • Koördinasie-probleme soos swak balans; altyd moeg en oormatig lêerig; sy sukkel om 'n nuwe vaardigheid soos fietsry aan te leer; sukkel met balspel; sy is baie lomp en skram weg van klim en klouter; sy sukkel om tussen die lyne in te kleur of te skryf en te knip.
 • Sy sukkel om onafhanklikheid te leer, soos aan- en uittrek, om met 'n mes en vurk te eet of knope en skoenveters vas te maak.
 • Sy voltooi nie take nie, sukkel om instruksies te volg, te konsentreer, sy is afleibaar, hiperaktief of dromerig en werk baie stadig.
 • Sy het agterstande in spraak, taal, motoriese vaardighede of onderpresteer ten spyte van ’n gemiddelde intelligensie; keer letters/ woorde/syfers om; sukkel om van die swartbord af te skryf; beduidende agterstande in lees, skrif en spelling.
 • Sy sukkel emosioneel of sosiaal, bv. lae eiewaarde, of sy toon gedragsprobleme soos frustrasie en aggressie.

Is ouers teenwoordig by die sessies?
Soms. Só kry jy insig in die terapie en of tuisopdragte reg gedoen word.Die tuisprogram is noodsaaklik en die terapeut, ouers en onderwyser werk nou saam. Elke kind reageer verskillend
– sy kan van drie maande tot drie jaar lank terapie ontvang, dit hang af van die omvang van die probleem.

Kan die totale probleem opgelos word?
Arbeidsterapie help nie vir alle leer- of gedragsprobleme nie. Afhangend van die toetsresultate, kan jy dalk verwys word na ’n ander professionele persoon, soos ’n neuroloog, pediater,
fisioterapeut, spraakterapeut, oftalmoloog, sielkundige, spelterapeut of remediërende onderwyser. As jou kind haar doelstellings bereik het met arbeidsterapie,maar daar is nog steeds skolastiese uitvalle bv. met lees of spelling, word sy verwys vir remediërende onderrig.

VIR HULP
Annalie Skein, 021 887 7030, annalieskein@gmail.com

'n Remediërende konsultant

’n Remediërende konsultant help ’n kind met onder meer lees-, spel- en leerprobleme, sê Rose Botha, remediërende konsultant van Durbanville.

Die uitdaging
Die skoolkurrikulum is veeleisend – daar word vandag byvoorbeeld baie meer van ’n kind in graad een verwa as tevore.Wiskundesomme tot by 20 word gedoen, en dubbelklanke word ook al in dié jaar bemeester. Maar as die kind reeds dan hou van lees omdat sy kán, maak dit alles vorentoe net makliker.

Waarvoor moet ek uitkyk?

 • Sy sukkel om te lees. Sy hou die boek te naby of te ver, volg met haar vinger woord vir woord, en lees baie stadig.
 • Sy is onseker oor punktuasie en die intonasie van haar stem.
 • Sy kan nie klank om die woord vir haarself te sê nie.
 • Sy ken en begryp nie lettergrepe nie.
 • Sy wil lees aframmel.
 • Sy kan nie woorde kopieer nie (skrif is ’n integrerende deel van lees).
 • Haar werk is altyd onvoltooid.
 • Sy ruil letters, woorde en syfers om.
 • Sy kan nie onderskei tussen links en regs nie en skryf al hoe verder van die linkerkantse kantlyn af.
 • Die ouer kind is ook traag om te leer, omdat lees vir haar so moeilik kom.

Die oplossing
Dis nooit te laat om ’n kind te help nie, maar die ideaal is so vroeg moontlik. As sy nie kan lees nie, beïnvloed dit haar vaardigheid in ander vakke, haar selfvertroue en sy kan ’n vrees vir skool ontwikkel.
Alle moontlike faktore word eers uitgeskakel, soos sig, gehoor en aandagafleibaarheid. (Ons werk nou saam met oogkundiges, oudioloë, arbeidsterapeute en onderwysers.)
Die aard en omvang van elke kind se probleem verskil, maar ná tien lesse behoort ’n kind al goed te vorder as sy die regte program volg.Die ouers se rol is baie belangrik. As die kind tuis haar les voorlees, moet dit gehaltetyd wees met ma, sonder druk – al is dit net tien minute alleen. Só kry jy baie beter resultate.
VIR HULP Rose Botha, 021 975 1722, 083 270 3997