1. Wees vriendelik 
Met ’n glimlag smee jy dadelik ’n band, sê Cindy Muthukarapan van Leading Edge. Britse navorsing (in die British Medical Journal) wys juis geluk is aansteeklik: As een van jou regstreekse kontakte gelukkig is, verhoog jou kanse op geluk met 15%!  

Die gewilde TV-aanbieder Eloise Cupido, wat in Oktober haar eie CD met “melodieuse, tydlose musiek” uitreik, glo
ook geluk is aansteeklik. Wanneer ander vra hoe dit gaan, sê sy altyd “fabulous” of “die lewe is ’n lied”. 

2. Wees relevant
Maak seker jy weet wat ander se behoeftes en belangstellings is. Bou kontakte op, lewer oral bydraes. Stuur inligting aan wat vir ander nuttig sal wees.

3. Luister
Jou kollegas wil gehóór word.  

4. Stel wérklik in ander belang
Om in die werkplek te kan vorder moet jy ’n mate van persoonlike mag hê en na jou eie belange omsien. Maar alles moenie daarom draai nie. Aan die ander kant moet dit ook nie vir jou só belangrik wees om gewild te wees dat dit jou besluitneming beïnvloed nie. Die ideaal is om deur onderhandelinge met ander en deur die besluite wat jy neem jouself én ander te bevoordeel.

Behandel ander soos jy behandel wil word. Wys empatie. Reageer uit die hart, skryf Lois P. Frankel in See Jane Lead. Wanneer iemand deur ’n moeilike tyd gaan, sê iets soos: “Dit moet regtig erg wees vir jou.” Staan haar by.  
Bedank jou kollegas vir hulp en prys hulle.

5. Wees opreg, nederig en lojaal 
As jy getrou is aan jouself, is jy opreg en het jy integriteit. Hieruit spruit dienende, opofferende gedrag. Jy laat jou kollegas voel en sien dat jy betrokke is by hul belange en dat hulle ’n bydrae lewer tot die maatskappy se sukses.

Mense kan valsheid aanvoel. Eloise sê haar missie is om so eerlik en opreg moontlik te leef. “Ander moet deur my werk
’n stukkie van my menswees ervaar. Deur myself te wees, gee ek hulle die vryheid om ook hulself te wees.”

Opregte mense wys wel soms hul kwesbare kant, maar nie die heel laagste punt nie, sê Madge Gibson, werwingskenner. Dit maak interaksie ’n las.

6. Wees eerder professioneel. 
Kommunikeer behoorlik Fokus meer op die ander mens as op jouself, sê Cindy.  Eloise stem saam. “Dis vervelig vir ander as jy net oor jouself praat. Ek probeer soveel moontlik oor húl lewens uitvra.”

Dink wat jy sê en hoe jy dit sê. Gesels onderhoudend. Moet ook nie afpraat na jou kollegas nie. Stel jou in op húl behoeftes, ideale en belangstellings. Respekteer hul uniekhede.

7. Ondersteun ander
Moenie mense skaam of vernederd laat voel nie. Fokus op die probleem, nie op die persoon nie. 

8. Wees hulpvaardig
Help ander sonder bybedoelings of om iets terug te verwag.

9. Probeer name onthou
“Daar is geen soeter klank as iemand se naam nie,” sê Eloise. 

10. Wees ontspanne
As jy gemaklik lyk met wie jy is én met jou werklas, sal ander ook gemaklik wees in jou teenwoordigheid.

11. Straal positiwiteit uit 
Positiewe mense het goeie energie en inspireer en motiveer ander.

12. Gebruik ontvanklike  liggaamstaal
Moenie arms gevou staan nie, dit sluit ander uit. Gebruik meer gesiguitdrukkings. Maak oogkontak. Luister na jou stem: Klink jy entoesiasties of praat jy in ’n monotoon? Praat in volsinne. As jy te veel “um” sê, klink jy gespanne en onseker.

13. Erken jou foute
Amerikaanse navorsing wys mediese dokters wat foute erken, word minder vir nalatigheid gedagvaar as dié wat hul foute ontken of probeer verbloem.

14. Gebruik jou sin vir humor 
Dit kan ’n mening laat swaai of ’n indruk verander. Dit sorg dat mense ’n band met jou wil vorm, en jou gehoor word dan van jou boodskap oortuig, sê Cindy. 15. Netwerk sover jy gemaklik voel.
Antwoord ook alle boodskappe. Soos Cindy dit stel: Likeability breeds connectionGEWILDE PLUSSE
Die suksesvolste leiers, soos hoofde van maatskappye, behandel hul ondergeskiktes met respek en wend opregte pogings aan om gewild te wees. Hulle kry ondersteuning en dit lei tot groter sukses, het ’n studie deur die Yale-universiteit in Amerika gewys. 

In hofsake geniet gewilde kliënte meer voordele, toon ’n Amerikaanse regstudie. En dokters gee meer tyd, aandag en terugvoer aan gewilde pasiënte.

Daniel Goleman, skrywer van Primal Leadership, het die bestuursvermoëns en sakepraktyke van top-maatskappye wêreldwyd bestudeer. Hy’t bevind werkplekke met positiewe mense is meer winsgewend.

* Wees só gewild