Nico Swart van Unisa gee raad.

* Moenie jou man se prokureur gebruik nie.

* Stel vas presies wat die egskeidingsprokureur jou gaan kos. Kry selfs twee kwotasies, verkieslik op skrif.

* Moenie koste rakende die kinders byvoorbeeld 40/60 verdeel nie. Jy en jou man moet liewer elkeen aanspreeklik wees vir bepaalde uitgawes, soos skoolgeld of medies.

* Moenie onderhoudsbedrae volgens ’n persentasie van jou gewese man se salaris bepaal nie; vra liewer ’n jaarlikse persentasie-aanpassing volgens die inflasiekoers.

* Moenie mondelinge ooreen-komste aanvaar nie – laat die hof ’n onderhoudsbevel uitreik.

* Bepaal dat die skeikoste gelykop verdeel word as julle binne 30 dae kan skik, anders kan die koste oor maande of selfs jare verhoog. Julle kan ook bepaal dat die een wat wou skei, die koste betaal.

* Hou die korrespondensie van die prokureur dop en maak seker jy betaal al die rekeninge wat maandeliks jou verantwoordelikheid is volgens die skikkingsooreenkoms.

* Vra so ’n bietjie meer van jou man as wat jy benodig om ruimte vir onderhandelinge te laat.

Ann Nel, nasionale bestuurder: testamente van Sanlam Trust, gee ook raad.

* Hersien die begunstigdes van jou polisse en annuïteite. As jy nalaat om dit te doen en jou gewese man is die begunstigde, kan hy nog jare ná die egskeiding die opbrengs kry.

* Verdeel die bates eerder as om ’n polis op jou man se lewe te aanvaar as deel van die bates wat jy kry. Al sedeer hy nou die polis aan jou, kan hy later die premies staak en jou van jou voordeel ontneem.

* Hersien jou versekering of neem nuwe versekering uit. Neem ook ‘n annuïteit uit wat jou pensioen aanvul.

* Wysig jou testament, tensy jy wil hê jou gewese man (as hy benoem was) moet erf.