Dr. Caren Scheepers lewensafrigter van Pretoria en deeltydse dosent aan die Universiteit van Stellenbosch Bestuurskool (USB):

As jy selfgeldend is, kan jy jou gevoelens en oortuigings openlik uitdruk en opstaan vir jou regte sonder om ander van hulle s’n te ontneem. Jy is nie passief of aggressief nie. Jy kom duidelik oor en?ander weet waar hulle met jou staan. Jy kry waarskynlik ook wat jy wil hê,want jy het die dryfkrag om jou doelwitte te bereik en só in jou loopbaan te vorder.

As jy nie selfhandhawend genoeg is? nie, vra jouself: Watter uitwerking gaan dit uiteindelik op my selfbeeld en sin vir bevrediging hê? Waar gaan ek oor ’n paar jaar in my loopbaan wees? Ja, deur nie selfgeldend te wees nie?gaan jy waarskynlik niemand kwaad maak of bedreig nie. Soms is nie selfgeldende?gedrag selfs goed, soos wanneer ’n aggressiewe persoon jou konfronteer en jy liefs eers moet stilbly.

Tog het selfhandhawende gedrag meer voor- as nadele.Maak daarom selfgelding jou doelwit, en maak jou visie dít wat jydaaruit gaankry: Jou baas gaan jou raaksien, na jou luister en jy gaanvorder.

1. Kies 'n kollega wat in jou ontwikkeling belangstel en vra dié persoon om jou gereeld aan jou visie te herinner
2. Besluit om eers selfgeldend op te tree op 'n vergadering waar daar min en minder belangrike mense is.
3. Besluit wat jy alles oor jou voorstel of idee gaan deel en berei goed voor.
4. Skryf alles neer of werk selfs 'n aanbieding met illustrasies uit.
5. Oefen jou aanbieding en liggaamshouding vooraf. Lig jou kop op, praat duidelik en sit of staan regop. Al het jy nie selfvertroue nie, tree op asof jy het!
6. Fokus op wat jy wil oordra en op die ander mense. Nié op jouself en jou gevoelens nie.
7. Lig die voordele van jou idee, en die uitwerking darvan op jul maatskappy en kliënte, uit. Dis baie belangrik
8. Vier jou mylpaal saam met die kollega wat jou monitor.


Sonja Swart veranderingbestuurskonsultant van Pretoria en deeltydse dosent?aan die USB

Goeie voorbereiding is die sleutel tot sukses. Vind eers meer uit oor jou gehoor.As hulle kunssinnig is – hul?regterbreine oorheers – sal jy vinnig en vermaaklik tot jou punt moet kom. As hul linkerbreine oorheers, moet

1. Berei jou idee soos 'n professionele voorlegging voor en maak in 'n stil plek 'n afspraak met jou besluitnemers.
2. Visualiseer jou afspraak. So "skep" jy reeds die toekoms. Dink aan alle moontlike vrae wat hulle kan vra en hoe jy met selfvertroue sal antwoord.
3. Vervang alle negatiewe gedagtes deur positief met jouself te praat.
4. Besef vlinders in die maag is normaal, maar fokus op die voordeel van jou idee vir die maatskappy.
5. Sit regop, mak oogkontak, hou jou stemtoon laag en praat duidelik en stadiger as gewoonlik.
6. Stel jou punt duidelik. Moenie verskonings maak nie en beantwoord vrae met selfvertroue. As jy iets nie kan beantwoord nie, sê jy sal dit ondersoek en terugvoer gee. Maak aantekeninge.
8. Bedank jou luisteraars vir hul tyd en bespreek opvolgaksies.
8. As jou voorstel nie aanvaar word nie, beplan weer. Moenie dit persoonlik op neem nie. En onthou hoe meer jy oefen, hoe beter sal jy word.


Ilze van der Merwe sielkundige en konsultant van Johannesburg en aanbieder van kursusse in?selfbemagtiging

Almal kan selfgeldend optree, dis net moeilik in situasies waar jy onseker voel. Bou jou selfvertroue deur eers buite?jou werkkring – waar jy gemaklik voel – selfgeldend te wees. Soos as jy daarop aandring dat jou kinders soggens ontbyt eet of as jy ’n slag kies waar jy en jou?man gaan uiteet. Tree nou ook so by die werk op, eers met eenvoudige dinge.

Hanteer byvoorbeeld die verjaardaglys en maak seker daar is versnaperinge wanneer iemand verjaar. Jy sal gou sien jy kán en dan sal jy voortaan wel opstaan vir waarin jy glo – al is dit net dat niemand anders met jou rekenaar mag werk nie. Dit sál raakgesien word.Hoe meer jy dit doen, hoe makliker sal dit raak.
 

VIR HULP:

Caren 082 9227 072 of Caren.scheepers@irodo.com of irodo.com

Sonja sonjaswart@mweb.co.za
Ilze www.bellavidacentre.co.za of 011 463 4438
As jy ’n werksprobleem het, stuur jou vraag aan rrust@sarie.com