Ken jy die fliek Horrible Bosses? Ongelukkig is moeilike base nie net beperk tot fiksie nie, as werknemers het die meeste van ons daagliks met ’n baas of bestuurder te doen, tensy jy dalk self die baas is!

Baie van ons het al op ’n stadium vir iemand gewerk wat dalk moeilik of streng was. ’n Moeilike baas kan tot verminderde werkstevredenheid, ongemotiveerdheid en stres lei. Die finansiële/besigheids webtuiste Inc.com beweer dat daar vier verskillende “moelike” base is. Het jy al onder een van hulle gewerk? 

1. Die passiewe aggressiewe baas

Hierdie tipe baas sal soms jou goeie bedoelings en moeite ondermyn. Negatiewe opmerkings word deur middel van humor oorgedra. Dié tipe baas verskaf onduidelike terugvoer en kommentaar. As jou baas baie krities, ongeorganiseerd, beterweterig of ongeduldig is, val hy/sy in hierdie kategorie. 

2. Die narsissistiese baas

Narsissistiese base kom as selfsugtig en egosentries voor. Volgens die Internasionale Joernaal van Ekonomie, Besigheid en Bestuur het 'n studie bewys dat soos wat 'n baas se narsissisme verhoog, verlaag werknemers se toewyding tot hul werk.  

3. Die gewetenlose baas

Die gewetenlose baas skroom nie om die werkplek ’n onaangename omgewing vir werknemers te maak nie. Hulle is ook gemaklik daarmee om reëls te oorskry.

4. Die psigopatiese baas

Die psigopatiese baas word aan eienskappe soos ’n gebrek aan empatie, impulsiwiteit en manipulasie gekenmerk. Dié baas kan dalk aggressief optree en as ’n boelie omskryf word. Werknemers is dus geneig om depressie, stres of werksontevredenheid te ervaar.

Gelukkig is daar goeie bestuurders ook! Dalk is jy bevoorreg genoeg om vir een van hierdie tipe ideale base te werk:

FOTO Getty Images

1. Die gebalanseerde baas

 Alle werknemers word gelyk en regverdig behandel. Dié tipe baas kommunikeer sy/haar visie en luister graag na werknemers se voorstelle. Werknemers ontvang leiding en             aanmoediging en geniet dit om saam met hul baas te werk. 

2. Die dromer

Hierdie baas fokus op die potensiaal en visie van die besigheid. Sodoende word werknemers geïnspireer en gemotiveer om hierdie doelwitte te bereik.

3. Die vriendelike baas

 Hierdie baas wil almal bevriend en as ‘n gelyke werknemer deur almal geag word. Dit is tog belangrik om ’n mate van professionaliteit te handhaaf. Streng spertye word selde         deurgegee. Werknemers sal negatiewe terugvoer op ‘n sensitiewe en deurdagte wyse ontvang.  

Bronne:

https://www.inc.com/john-boitnott/science-says-these-are-4-of-worst-kinds-of-bosses-you-can-have.html

https://www.inc.com/samuel-edwards/the-7-types-of-bosses-you-ll-meet-and-how-to-deal-with-them.html

https://www.entrepreneur.com/article/299176