Die finansiële adviseur: Dulcie Weyks, finansiële adviseur by PSG Wealth Pretoria Irene Sovereign Drive

Dulcie Weyks FOTO Verskaf


Hoe weet ek as ek ’n swak belegging gemaak het of dat my belegging nie reg bestuur word nie?
SARIE-leser

Die eerste vraag sal wees hoekom jy glo jy ’n swak belegging gemaak het. Is jy ongelukkig met die tipe belegging of die bestuur daarvan, of stel die groei of opbrengs jou teleur?

Wat was jou aanvanklike doelwit? Wou jy jou kapitaal laat groei of ’n inkomste daaruit verdien, of ’n kombinasie van die twee? Verskillende tipes beleggingsfondse kom met verskillende belonings. Indien ’n produk nie ooreenstem met jou persoonlike doelwitte nie, is dit ’n waarskuwingsteken dat jy nie jou geld daarin moet belê nie.

Is jy bereid om risiko’s te neem in ’n wisselvallige mark? Sal jy dit kan hanteer as die waarde van jou belegging van dag tot dag met 5% kan daal of styg? Al lyk ’n belegging goed op papier, as jy nie die risiko’s kan hanteer nie, is dit nie die belegging vir jou nie.

Dis ook belangrik om ’n geskikte maatstaf te gebruik wanneer jy die groei op ’n belegging ontleed. Jy moet dit vergelyk met dié van ’n soortgelyke bateklas of subgroep van die bateklas. Ek sal opbrengste op plaaslike aandele bv. vergelyk met die JSE se indeks van alle aandele of All Share Index (ALSI).

’n Gereelde oorsig en analise van jou belegging deur ’n geakkrediteerde finansiële adviseur bly noodsaaklik om te bepaal of die belegging steeds aan jou doelwitte voldoen en of aanpassings nodig is. Wees egter versigtig vir emosionele besluite – dinge is nie altyd so goed (of sleg) soos dit met die eerste oogopslag lyk nie.

Teen watter dalende rentekoers moet ek my beleggingstrategie verander voordat ek te veel geld verloor?
SARIE-leser

In Suid-Afrika is ons gelukkig om ’n positiewe rentekoers te hê, anders as in baie Europese lande, waar dit negatief is.

Maar jy is tereg bekommerd oor ’n negatiewe impak op die groei van jou belegging. Onthou, ons het gesê verskillende bateklasse verrig elk ’n ander funksie in jou portefeulje. Kontant en ’n effek is bv. ideaal as jy inkomste en stabiliteit verlang. Aandele en eiendom kan weer bo-inflasie-opbrengste lewer, maar benodig meer tyd om te groei. Dit kan op kort termyn uiters wisselvallig wees, na gelang van marktendense. Jy kan selfs van tyd tot tyd negatiewe opbrengste sien, maar dit maak dit nie noodwendig ’n swak belegging nie – mits dit op koers bly om op lang termyn ’n opbrengs te lewer.

Wees versigtig om nie emosionele besluite te maak sonder om elke bateklas afsonderlik te analiseer nie. Voor jy ’n besluit maak moet jy ook oorweeg of jou belegging die beoogde tydperk bereik het. ’n Geakkrediteerde finansiële adviseur sal vir jou perspektief kan bied op elke bateklas en jou help om jou beleggings weer te balanseer. 


Die finansiële adviseur: Marzel Swart, finansiële adviseur by PSG Wealth Pretoria-Oos

Marzel Swart FOTO Verskaf
Marzel Swart FOTO Verskaf


Hoe weet ek ek kan my finansiële adviseur vertrou met my belegging en met raad?
SARIE-leser

Vertroue is die kern van enige gesonde verhouding, veral tussen ’n kliënt en ’n finansiële adviseur. Dit is van kardinale belang dat jou finansiële adviseur geloofwaardig en betroubaar is en ’n gesertifiseerde finansiële beplanner (CFP®). CFP®-akkreditasie word internasionaal toegeken aan mense met die hoogste kwalifikasies, relevante ervaring en etiese standaarde in finansiële beplanning.

’n Finansiële adviseur met CFP®-akkreditasie gee jou die gemoedsrus dat jy te doen het met iemand wat jou goeie advies kan gee en vertroud is met die nuutste tendense en relevante inligting.

Kyk ook na die volgende eienskappe:

  • Die kliënt se belange kom eerste. ’n Goeie finansiële adviseur sien die waarde in die langtermyn-verhouding eerder as die korttermyn-transaksie. Dit is in albei partye se belang dat welvaart op lang termyn geskep word.
  • Ingeligte besluit. ’n Goeie finansiële adviseur sal al die opsies uiteensit en die relevante scenario’s aan die hand van feite en statistieke verduidelik, sodat die kliënt ’n ingeligte besluit kan neem volgens sy spesifieke behoeftes.
  • Kommunikasie. Gereelde kommunikasie is noodsaaklik om vertroue te bou en wanopvattings te vermy.
  • Oop en deursigtig. ’n Goeie adviseur speel oop kaarte oor fooie, risiko’s en moontlike slaggate.
Sal die finansiële adviseur my kan help met die bestuur van al my finansies, of is leiding beperk tot my belegging?
SARIE-leser

’n Bekwame finansiële adviseur sal daarna streef om holistiese raad te gee om jou te help om jou finansiële doelwitte te bereik.

Hul rol kan moontlik oorvleuel met dié van ander professionele persone, maar om die finansiële doelwitte van ’n kliënt te bereik, sal hulle jou belasting, begroting en bestedingspatrone, aftreebeplanning, risikodekking, ander beleggingsprodukte, batetoewysing en boedelbeplanning in ag neem.

Aangesien finansiële dienste redelik ingewikkeld kan wees, spesialiseer baie adviseurs op een gebied, maar span verwysings in om te verseker dat kliënte die voordele van ’n omvattende diens kan geniet.

Teenoor ’n finansiële adviseur is ’n bate- of beleggingsbestuurder ’n spesialis wat net op die bestuur van ’n belegging fokus. Hul hooffokus is op die risiko- en opbrengsdoelwitte en om fondse aktief tussen bateklasse (kontant, eiendom, effekte en aandele) toe te wys.

Dit is belangrik om te weet watter dienste jou adviseur alles bied en of hul vaardighede pas by jou behoeftes. Maak ook seker dat hulle ondersteuningsnetwerke het wat jou holisties van raad kan bedien.

Weereens kan ’n finansiële adviseur jou help om die regte besluit te neem.

Nog vrae? Stuur vir ons ’n boodskap op Facebook of kontak PSG vir professionele en persoonlike advies.

Volg vir PSG Wealth op Facebook en Twitter