1. Net 15% van studente aan SA kolleges en universiteite kry uiteindelik 'n graad of diploma.
  2. Geldelike probleme speel 'n groot rol hierin.
  3. Gegradueerdes kry 3 keer makliker werk en verdien gemiddeld tussen 2,5 en 4 keer meer as nie-gegradueerdes.
  4. 'n Kind op universiteit kos R400 000 teen 2027!

HIER'S RAAD:

Begin so gou moontlik spaar. Hoe langer, hoe minder stres op jou begroting.

Monitor jou opbrengs gereeld - hou by met inflasie

Moenie geld onttrek nie - jy wil rente op rente verdien

Moedig jou kind aan om by te dra (deur byvoorbeeld vakansiewerk te doen). Dit sal die finale bedrag opstoor en die voornemede student leer spaar.

Vind uit oor moontlike beurse

Bron: Anil Jugmohan, beleggingsanalis: Nedband Beleggings