• Op betaaldag moet jou huiswerker (voltyds of dagwerker) ’n geskrewe strokie kry met jou besonderhede, die tyd en oortyd wat sy gewerk het, haar verdienste en aftrekkings (soos vir pensioen).
  • Jy mag nie geld vir haarmaaltye, werkklere of gebreekte items aftrek nie. Net ’n maksimum van 10% van haar salaris vir verblyf (indien sy inwoon).
  • Ná elke vyf uur van werk moet sy ’n etenspouse kry.
  • Sy mag nie weekliksmeer as 15 uur oortyd werk nie en moet ekstra betaal word of verlof kry.
  • Sy moet vir openbare vakansiedae betaal word, al werk sy nie. As sywel werk, moet sy dubbeld betaal word. Dié ooreenkoms moet op skrif wees.
  • Sy is geregtig op drie weke jaarlikse verlof.

Bron: adv. richard van Helden van Lawunlocked, ’n aanlyndiens wat spesialiseer in onder meer kontrakte vir huiswerkers. klik by www.lawunlocked.co.za.