Jou geldpersoonlikheid bepaal hoe jy geld verdien, bestee, spaar en belê, wys navorsing deur dr. Kathleen Gurney, ’n Amerikaanse finansiële sielkundige. Jou geaardheid speel ’n rol en ook in ’n mindere of meerdere mate hoe jy grootgeword het – arm of ryk en of daar vrygewigheid, verkwisting of suinigheid in jou ouerhuis was. Daar is nie ’n ideale geldpersoonlikheid nie, sê Hugo Snyman, besturende direkteur van Investment Psychology Solutions (IPS). “Elke soort persoonlikheid het sterk en swak punte. Jy en jou maat moet albei gee en neem om mekaar aan te vul.” Die kategorieë hieronder, soos verskaf deur IPS, is gegrond op dr. Gurney se navorsing. Dit gee ruweg ’n aanduiding van waar jy inpas.

1 PRESTEERDER
(24,82% van Suid- Afrikaners is presteerders, wys die jongste IPS-navorsing)

Jy is prakties en rasioneel. Werk voorspelbaar en slim met geld. Jy is toegewyd en glo dat harde werk meer as enigiets anders vrugte sal afwerp. Jy is vasberade, prestasie-georiënteerd en trots op hoe jy jou geldsake bestuur. Jy hou daarvan om te spaar, te belê en te sien hoe jou geld groei.

 • Jy verkies om baie nou by jou geldsake betrokke te wees.
 • Jy verkies konserwatiewe, laerisiko-beleggings.
 • Jy is analities.
 • Jy sien geld vir wat dit is, is nie emosioneel daaroor nie en heg nie statuswaarde daaraan nie.

2 ENTREPENEUR
(17,42% van Suid- Afrikaners)

Jy word gedryf deur uitnemendheid en toewyding. Jy is ’n werkolis en van al die persoonlikhede verdien jy die meeste, nie noodwendig omdat geld alleen jou motiveer nie, maar omdat jy jou sukses daaraan meet. Jy geniet die mag en status wat geld gee en beloon jouself graag met die beste.

 • Jy sal berekende risiko’s neem om finansiële doelwitte te bereik.
 • Beter opbrengste motiveer jou.
 • Jy glo jy kan jou doelwitte bereik en mik voortdurend nog hoër.
 • Jy is matig tevrede met jou finansiële status.

3 JAGTER
(12,12%)

Jy neem finansiële besluite met jou hart en nie jou kop nie. Jy bederf jouself deur impulsief geld uit te gee. Jy voel onbewustelik onwaardig en dit beïnvloed jou geldhantering. Vroulike jagters wens heimlik hulle sal gered word. Jy het min kennis van finansiële bestuur. Kwessies soos aftreebeplanning en risikobestuur is vir jou Grieks.

 • Jy bestee jou hele inkomste en spaar baie min.
 • Jy voel soms onbevoeg en ervaar intense selftwyfel oor geldsake.
 • Jy leef van dag tot dag en beplan nie vooruit nie.

4 GELDMEESTER
(10,48%)

Jou selfvertroue, vertroue in ander en jou vermoë om gesonde risiko’s te neem is in perfekte harmonie. Hoewel jy van al die profiele die derde hoogste inkomste verdien, het jy by verre die meeste bates. Jy stel nie daarin belang om deur jou rykdom mag oor ander uit te oefen nie. Geld is ’n middel tot ’n doel en nie ’n maatstaf waaraan jy jou selfbeeld meet nie. Jy het die dissipline om ’n volgehoue finansiële plan te volg. Jy het ’n buitengewone werksetiek, bestee jou geld prakties en het vertroue in jou eie besluitnemingsvermoë.

 • Jy versamel bates, dikwels onopsigtelik.
 • Jy voel goed oor jou sukses.
 • Jy is betrokke by jou finansiële bestuur, maar vertrou ook kenners.
 • Jy gee dadelik aandag aan geldprobleme.


5 PERFEKSIONIS

(9,38%)

Jy is so bang om ’n fout te maak dat jy eerder glad nie ’n besluit neem nie. Jy probeer altyd harder, maar het nie ’n goeie selfbeeld nie, veral nie wat geldsake betref nie. Jy bekyk ’n saak vanuit alle hoeke en vind met elke opsie fout. Jy is verantwoordelik, maar jou perfeksionisme verhinder die aksies wat jou in jou beroep kan laat vorder of jou geld kan laat groei. Jou intense behoefte aan beheer verhinder dat jy jou volle potensiaal verwesenlik.

Perfeksioniste is onvergenoegd, het nie geldtrots nie, verdien op een na die laagste inkomste van alle geldprofiele en versamel hoegenaamd geen bates nie. Jy oorbestee nie en spaar graag, maar skiet jouself in die voet deur geen risiko’s te neem nie.

 • Kom dit by geldsake en beleggingsbestuur, is jy deeglik.
 • Jy bekommer jou oor foute en neem versigtig besluite.
 • Jy is gefrustreerd met jou finansiële status en gespanne oor jou geldsake.
 • Jy is hiper-analities.

6 HOOGVLIEER
(7,80%)

Vir jou het geld eindelose moontlikhede. Jy is ’n sensasiesoeker wat risiko’s geniet, maar nie noodwendig in die opbrengste belangstel nie. Jy is kreatief,’n ekstrovert en mededingend. Jy werk én speel hard – geld bied vir jou emosionele ontlading, opwinding en status. Jy volg geen spesifieke strategienie, maar fantaseer oor die lotto of ’n geldmaakgier. Jou inkomste is veel laer as wat jou wilde eskapades dit na
buite laat lyk.

 • Finansiële sekerheid verveel jou – jy hou van die onbekende.
 • Geldmaak motiveer en stimuleer jou.
 • Jy stel buitengewoon hoë doelwitte en neem groot risiko’s om hulle te bereik. In die proses maak jy reuse-winste, maar ly net soveel verliese.
 • Jy is flink om neigings raak te sien en dit vir jou te laat werk.
 • Jy kan ’n finansiële probleem vanuit verskeie hoeke benader en met kreatiewe oplossings vorendag kom.

7 PRODUSEERDER
(7,41%)

Jy is ’n werkesel, maar gefrustreerd omdat jou inkomste dit nie weerspieël nie. Jy heg waarde aan finansiële sukses en die mag en status wat geld meebring. Jy glo al jou harde werk gaan eendag vir jou daardie mag en sukses gee. Intussen sukkel jy om voor te kom. Jy het nie vertroue in jou geldbestuurvermoë nie en finansiële besluite maak jou gespanne.

 • Jy vertrou ander graag.
 • Jy vind baat by finansiële raad.
 • Jy kom ander mense eerder tegemoet voor jy jou eie doelwitte nastreef.
 • Jy is gefrustreerd omdat jou harde werk nog geen vrugte afgewerp het nie.

8 VEILIGE SPELER
(7,01%)

Jy is uiters versigtig en verkies die maklikste uitweg: Jou geld is in die bank. Jy hou nie van verandering nie en probeer liewer mislukking vermy as om sukses te behaal. Doen jy wel goed, dink jy dis geluk en nie jou vermoëns nie.

 • Jy vertrou niemand om jou finansiële posisie te verbeter nie.
 • Jy glimlag en maak asof jy met jou finansiële raadgewer saamstem, maar bel nooit terug nie en stel ook
 • nie sy finansiële plan in werking nie.
 • Jy vermy risiko’s en hou van finansiële sekerheid.
 • Jy is passief teenoor jou geldsake.
 • Jy glo nie aan barmhartige Samaritane nie.

9 OPTIMIS
(3,47%)

Jy het moontlik ’n leeftyd se harde werk agter die rug en verkies nou om jou tyd te bestee aan reis, stokperdjies en ander belangstellings. Jy is nie angstig oor geld nie en vermy finansiële spanning. Jy is trots en tevrede met wat jy reeds vermag het. Jy is glad nie emosioneel oor geld nie en dink ook nie juis daaroor nie. Jy heg geen statuswaarde aan besittings nie en geniet dit meer om geld uit te gee as om te spaar.

 • Jy is taamlik impulsief, maar doen niks wat groot risiko’s inhou nie.
 • Jy stel glad nie daarin belang om jou geldsake self te bestuur nie.
 • Jy neem finansiële besluite sonder om die saak te ontleed of te oordink.
 • Jy glo die noodlot speel ’n groot rol in jou lewe.

Nog harmoniewenke
 • Bepaal jou maat se houding, gedrag en waardes teenoor geld vóór julle trou of saamwoon.
 • As julle reeds geldsake deel, praat voortdurend daaroor. Help mekaar om jul onderskeie sienings en emosies oor geld te verstaan.
 • Neem albei verantwoordelikheid vir jul geldsake. As jou maat die rekeninge betaal, kan jy dit byvoorbeeld liasseer.
 • Bespreek elke maand spesifieke probleme en besluit hoe julle dit voortaan gaan verhinder.

Vra mekaar dié vrae om jul geldpersoonlikhede te help versoen
 1. Hoe betrokke en verantwoordelik is jy met geldbestuur?
 2. Hoe tevrede is jy met die manier waarop julle jul geldsake hanteer?
 3. Hoe emosioneel is jy oor geld? (Raak jy bv. ontsteld of kwaad?)
 4. Glo jy in die vrygewigheid van ander en om self te gee?
 5. Gesels jy met selfvertroue wanneer finansiële besluite geneem moet word?
 6. Beïnvloed jou hunkering na mag jou finansiële optrede?
 7. Bepaal geld jou persoonlike geluk?
 8. Hoe gemaklik is jy daarmee om geldkanse te waag? (Soos om op die aandelemark te spekuleer.)
 9. Weet jy waarheen jy finansieel op pad is?
 10. Hoe voel jy oor besteding teenoor spaar?
 11. Dink jy oor vorige finansiële besluite vóór jy nuwes neem?
 12. Vertrou jy ander wat met geld werk?
Wie verdien die meeste?
 1. Entrepreneurs
 2. Presteerders
 3. Geldmeesters
 4. Veilige spelers
 5. Jagters
 6. Optimiste
 7. Hoogvlieërs
 8. Perfeksioniste
 9. Produseerders
Wie het die meeste bates?
 1. Geldmeesters
 2. Presteerders
 3. Entrepreneurs
 4. Optimiste
 5. Veilige spelers
 6. Jagters
 7. Produseerders
 8. Hoogvlieërs
 9. Perfeksioniste