WEDSTRYDREËLS

1. Die eerste korrekte inskrywings wat getrek word, wen die pryse. Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen gesprek of korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.

2. Die wenners sal telefonies en daarna per brief verwittig word en hul name sal in ’n latere stadium op die webtuiste www.sarie.com verskyn.

3. Die pryse is nie vir kontant omruilbaar nie. SARIE bied hierdie wedstryd namens die borg aan as ’n diens vir haar lesers. Die borg  voorsien en is verantwoordelik vir die pryse. SARIE aanvaar geen verpligting hoegenaamd t.o.v. die ontvangs van die pryse of gestanddoening van die voordele daaraan verbonde nie.

4. Werknemers en hul gesinne van Media24 (SARIE se moedermaatskappy), die borg en hul reklame-, advertensie- en digitalemaatskappye mag nie aan die wedstryd deelneem nie.

5. Media24 en die borg word gevrywaar teen alle eise en/of laste wat die wenners kan hê weens skade/beserings vanweë hul deelname aan die wedstryd of benutting van die pryse.

6. Deur aan die wedstryd deel te neem, stem jy in om van tyd tot tyd sekere promosie-korrespondensie van SARIE en SARIE se adverteerders te ontvang.