“Ek dink mense beleef groot ontnugtering, in alle opsigte. Ek hoop die boek gee mense ruimte om te besef dat ons nodig het om in groter medemenslikheid en deernis met mekaar saam te leef. Ek reis al byna tien jaar in ’n onherbergsame niemandsland, toe ek besef het ek sou huigel as ek langer probeer deel wees van ’n instelling wat nie meer my vrae kan, of wil, beantwoord nie.Met die skryf van my bydrae het ek dus nie nuwe insig gekry nie. Dalk tog een wat verdiep het: dat ’n waardegedrewe lewe die vertrekpunt behoort te wees, nie ’n dogmagedrewe een nie.” - Lizette Rabe