Vra jouself?

1 Watisdie kanse dat dit wél sal gebeur?

2 Watisdie ergste wat kan gebeur as dit waar word?

3 Wa tkan/wil ek doen as dit gebeur?

4 Wa tkan ek intussen doen todat dit wel waar wordofnie?

5 Is daar nog iets wat ek kan doen om die ergste gevolge te verminder as dit sou waar word? Kan ek dit nou al doen?

Uit: Emosionele intelligensie –’n werkboek vir volledige menswees deur drs. Rina de Klerk-Weyer & Ronél le Roux, Human & Rousseau