"Die sleutel om meer produktief te wees, is om te weet wat jou prioriteite is," sê Harvard Business School se Robert Pozen. Robert en Adam Grant, ’n professor by die universiteit van Pennsylvania en skrywer van Extreme productivity: boost your results, reduce your hours deel die resep van produktiwiteit met Huffington Post.

Volgens Robert en Adam kan jy ook produktief word as jy net dié 12 gewoontes aanleer!

1. Epos is nie alles nie

Robert meen eposse is een van ons grootste hindernisse as dit by produktiwiteit kom. Hy sê ons weet nie hoe om al die eposse te hanteer nie en voel daarom oorweldig.

Vermy dit só: moenie elke minuut kyk of jy ’n nuwe boodskap het nie - loer eerder twee keer per uur wat in jou eposse aangaan. Kyk dan eerste na die onderwerpe om te besluit wat die moeite werd is om te lees.

2. Moenie uitstel nie

Moenie uitstel om werk af te handel nie! As jy byvoorbeeld op ’n epos wat jy lees moet reageer, doen dit dadelik - dan is dit klaar én afgehandel!

3. Benader jou werk stelselmatig

Produktiewe mense werk met ’n sisteem. Sakeman Tony Hsieh het vir jare gevoel of hy permanent eposse beantwoord, maar steeds nie by die belangrikste boodskappe uitkom nie. Daarom het hy die tegniek, "Yesterbox", begin - dit behels dat jy vandag al gister se boodskappe hanteer.

4. Selektiewe perfeksionisme

Om ’n perfeksionis te wees, is nie noodwendig ’n slegte ding nie – dit is ’n goeie eienskap in ’n goeie werknemer. Maar jy skiet jouself in die voet as jy dit toepas op iets wat nie perfeksionisme nodig het nie.

5. Weet waarom jy iets doen

Moenie werk aanpak net om dit af te handel nie. Onthou waarom jy dit doen – is dit vir die genot daarvan, om jou gesin te onderhou of miskien om ’n kollega te help? Wanneer jy weet waarom jy ’n taak doen, fokus jy op die eindresultaat en nie net op die vervelige taak wat jy moet afhandel nie.

6. Wees konsensieus en pligsgetrou

Mense wat konsensieus is - gedissiplineerde, georganiseerde en prestasiegedrewe staatmakers - is van die mees produktiewe mense. Maar, soos met perfeksionisme, kan dit ook ’n probleem word, omdat jy soms te veel tyd gebruik om seker te maak jou werk is perfek. Dit gebeur veral as jy ’n verslag moet skryf - handel dit eerder vinnig af en lees die verslag dan later weer deur wanneer jy ’n vars uitkyk het.

7. Fokus op wat jy gedoen het en nie hoeveel ure dit geneem het nie

Produktiwiteit gaan oor hoeveel werk jy gedoen gekry het en nie oor hoeveel ure jy daaraan gewerk het nie. Dis belangrik dat jy eerder sal kyk na wat jy gedoen wil kry as na hoe lank jy wil werk.

8. Gebruik verantwoordbaarheid tot jou voordeel

Vertel iemand in die kantoor van die werk wat jy gedoen wil kry. As jy dan nie die werk kon afhandel nie, sal jy skaam voel. Jy wil tog nie hê jou kollega moet dink jy was laks nie! Dan probeer mens harder om jou take klaar te maak.

9. Produktiewe mense het altyd ’n plan

Word jou aandag maklik afgetrek? Wees dan voorbereid op enige tipe afleiding en kry vooraf reeds oplossings om dié goed te vermy.

10. Angstigheid hoef jou nie terug te hou nie

Moenie toelaat dat angstigheid en spanning die oorhand kry nie, maar moet ook nie dié emosies onderdruk nie. Eerder as om te probeer ontspan, stel Adam voor dat jy opgewerk kry. Vra jouself waarom dié taak jou so ’n intense emosie laat ervaar. Gebruik die antwoord dan as motivering om jou werk vinniger af te handel.

11. Praat met jouself

Moenie net vir jouself sê "ek kan dit doen" nie - vra eerder "kan ek dit doen?". Dan dwing jy jouself om uit te vind hoe jy dit gedoen gaan kry en só begin jy vinniger aan die taak wat op jou wag, werk.

12. Prioritiseer!

Maak jou to do-lys ’n ranglys. Merk wat jy eerste moet doen en pak die lys in daardie volgorde aan. Dit help om met ’n makliker taak te begin en daarna die groter opdragte aan te pak. Volg die moeiliker werk dan weer op met ’n vinnige taak, sodat jy weer kan energie kry om nog ’n groot taak klaar te maak.

BRON: Huffington Post

WAT DOEN JY OM PRODUKTIEF TE BLY? Los kommentaar onder dié artikel of op ons Facebook- of Twitter-blad.