Dis wat jy moet weet oor die kleur grys:

* Grys is dié kreatiewe kleur ?vir skeppende mense. Dis waarskynlik hoekom die rekenaar-reus Apple oorwegend grys gebruik as kleur vir hardeware (foto bo) en webtuiste-ontwerpe (www.advansys.com/blog.asp).

* Volgens die Amerikaanse kleurkonsultant Kate Smith (www.sensationalcolor.com) kan die menslike oog tussen ?500 skakerings van grys onderskei. Sy reken voorts grys is ’n waardige kleur wat gesag uitstraal. Dit verteenwoordig intellek. Daar word byvoorbeeld na die gesaghebbende koerant The New York Times as The Gray Lady verwys. En volgens styl-kenners stuur mense wat grys of silwer motors het, ’n boodskap uit dat hulle elegant is.

'N SIELKUNDIGE SÊ: Vroue mag énigiets doen!

“Hoe wonderlik is dit om in dié millennium grys denke te mag hê nie,” sê Annemi Scheepers, ’n siekundige van Kempton Park. “Om as vrou énige beroep te mag volg. Vroue regeer volke, lei navorsing, bestuur reuse-maatskappye, preek in kerke. Die beste gemeenskapsprojekte word deur vroue uitgedink ...”

Sy reken voorts grys denke maak dit moontlik om gebruike en tradisies te bevraagteken. Ook politici!

Aan die negatiewe kant: “Die hooftema dat mý behoeftes ten alle koste vervul moet word maak dat ons ander mense dalk minag. Dié grys beginsels het dikwels ’n baie negatiewe inpak op verhoudings. Norme en waardes word afgemaak as outyds. Indien die fokus suiwer op selfbevrediging is, waai beginsels soos respek, eerlikheid en getrouheid by die deur uit,” maan sy.