17 Oktober 2014 is Internasionale Trauma-dag - ’n dag wat poog om mense meer bewus te maak van die effek wat trauma op ons emosionele, geestelike en liggaamlike gesondheid het. 

Suid-Afrikaners ken die gevolge van trauma goed. In ons land met sy baie geweld en hoë misdaadsyfer is dit belangrik om die gevolge van trauma op ons gesondheid te voorkom én om dit te behandel waar dit voorkom.

’n Kundige se strategie rakende trauma:

Image - Cebisa Mfenyana

"Die gevolge van trauma kan ook ’n nadelige effek op jou finansies hê", sê Cebisa Mfenyana, ’n kundige van Metropolitan Retail. Volgens haar is daar maniere hoe jy op jou eie kan "COPE" met die gevolge van trauma.

Hierdie slim afkorting staan vir die woorde Confide, Own your health, Prepare en Eventuality. Die betekenis van elkeen kan soos volg opgesom word:

Confide: Erken en praat oor die traumatiese gebeurtenis en hoe dit jou aantas.

Own your health: Een van die grootste newe-effekte van trauma is stres, iets wat jy deur jou eie gedrag kan help verminder of beheer.

Prepare: Die meeste traumatiese gebeurtenisse lei tot beserings wat hospitalisasie vereis. Dit is belangrik om te weet wat jou mediese skema dek en wat jy nodig het om voorsorg te tref vir onvoorsiene toestande.

Eventuality: Dit is belangrik dat jy voorbereid sal wees op die gevolge van enige traumatiese gebeurtenis. Jy word dalk gekonfronteer met liggaamlike ongeskiktheid of tyd weg van die werk af. Volgens Cebisa Mfenyana is ongeskiktheidsdekking belangrik. En dat dit sal verseker dat jy steeds jou en jou familie kan ondersteun.

Vir meer inligting, besoek Metropolitan se webwerf.