2 November is Nasionale Kinderdag. Anders as baie ander belangrike dae in ons nasionale kalender is dit nie ’n openbare vakansiedag nie. Tog is dit n dag waarop ons tyd moet maak om werklik aandag te gee aan die sorg en lot van kinders in ons samelewing.

Daar word gesê ’n samelewing word beoordeel volgens die wyse waarop dit sy kwesbaarste lede behandel. Suid-Afrika vaar nie goed as dit aan dié standaard  gemeet word nie.

HIER'S DIE FEITE

Een uit elke vier kinders in Suid-Afrika word in hul kindertyd mishandel.

Net soveel seuns as meisies onder die ouderdom van 10 jaar word seksueel gemolesteer.

80% van die oortreders van seksuele molestering is goed bekend aan en word vertrou deur die kind (bv. 'n lid van die gesin, die bure, ’n onderwyser, ’n ouer, ’n versorger of familievriende).

Seksuele molestering gebeur gewoonlik in 'n bekende omgewing waar die oortreder volkome beheer het (bv. sy motor of ’n klaskamer).

Daar is 'n beduidende toename in die seksuele molestering van kinders deur jongmense (onder die ouderdom van 18 jaar).

99% van die oortreders van seksuele molestering is mans.

Wêreldwyd word slegs 5 – 7% van die oortreders van seksuele molestering gevonnis.

As 'n kind geglo word en die nodige ondersteuning by sy/haar ouers kry wanneer die seksuele molestering geïdentifiseer word, het hulle 'n goeie kans op herstel.

Hoe langer die molestering aanhou en hoe minder ondersteuning 'n kind ontvang ná die bekendmaking daarvan, hoe erger gaan die gevolge van die molestering wees en hoe langer gaan die effek duur.

Bron: www.childlinekzn.org.za

Louis en Lise blog: Kindermolestering - wat moet jy doen?

WAT KAN EK DOEN OM TE HELP?

Maak seker jy is goed ingelig. Lees meer daaroor en wees bewus van die verskillende tipes molestering. Fisieke molestering is dikwels baie makliker om te ontdek. Verwaarlosing, uitbuiting en emosionele mishandeling is net so traumaties en moet ook aandag kry.

Wees bewus van wat in jou gemeenskap, by jou kind se skool en tussen jou familie en vriende aangaan. Moenie dit net ignoreer nie. Vra vrae as dit nodig is, moenie altyd als wat oor die boeg van ‘privaatheid’ gegooi word, glo nie. Daar is niks privaat omtrent kindermolestering nie.

Wees oop en toeganklik. Glo 'n kind wat met jou praat. Wees bewus daarvan dat 'n kind nie altyd direk oor die molestering of mishandeling wat hulle ervaar het, of steeds ervaar, sal praat nie. Luister en kyk uit vir tekens.

Wanneer ’n kind bieg, sê vir hom/haar dankie dat hulle praat, vertel vir hulle dat dit nie hulle skuld is nie, en dat jy iemand sal vind om hulle te help.

Rapporteer die molestering. Jy sal inligting soos die naam, van en ouderdom van die kind, hulle fisieke adres of kontakbesonderhede en inligting oor die ouers of versorgers moet gee. Jy sal ook die tipe molestering of mishandeling wat jy vermoed, moet beskryf. Laastens sal jy jou eie besonderhede moet gee, hoewel anonieme rapportering ook aanvaar en ondersoek sal word.

Jy kan rapporteer aan:

?      'n Maatskaplike werker (Maatskaplike ontwikkeling) – 0800 60 10 11

?      Childline – 08000 55 555

?      Die polisie – 10111/08600 10 111

?      Waar mensehandel betrokke is– 0800 555 999

?      'n Skoolonderwyser of skoolsuster, dominee, priester, rabbi of imam.

Lees ook hier ’n onderhoud met skrywer Pat Stamatélos wat dié onderwerp in haar nuutste boek, Pastoor, bespreek.

DIE VITAL-STIGTING

Daar is baie organisasies in Suid-Afrika wat hard werk om geweld teen kinders stop te sit, maar al dié organisasies het 'n tekort aan hulpbronne.

Die Vital-Stigting, wat op Vrouedag, 9 Augustus 2013 bekend gestel is, het op dié behoefte gereageer en sy doel is om met hierdie organisasies saam te werk en fondse vir hul werk beskikbaar te maak. Jy kan help om dit moontlik te maak. Vir elke pakkie Vital-vitamiene wat verkoop word, sal Vital R1 skenk aan die Vital-Stigting, en die fondse sal versprei word aan organisasies wat werk om die geweld teen vroue en kinders stop te sit.

Vital is toegewyd om nou en elke Kinderdag 'n verskil te maak en doen 'n beroep op jou ondersteuning.

Vir verdere inligting, kontak Nadine van Staden by 083 645 1661, e-pos nadine@vhf.co.za  of besoek www.vitalfoundation.co.za