1 September is lentedag, reg? Tegnies nie. 

Die dag waarop lente begin hang af of jy vanuit ’n meteorologiese (gebaseer op gemiddelde temperatuur) of astronomiese (gebaseer op hemelse verskynsels) oogpunt kyk.

Astronomiese lentedag

Die lente-dag-en-nag-ewening (in Engels praat hulle van die spring equinox)  in Suid-Afrika vind vanjaar op 23 September plaas.

Op dag-en-nag-ewening skyn die son direk op die ewenaar, wat beteken die lengte van die dag en die nag is min of meer gelyk.

Lente eindig dan weer met die Desember-solstitium of -sonstilstand (in Engels December solstice) wat vanjaar op 22 Desember val en wat ook die begin van somer aandui.

Meteorologiese lentedag

Omdat die datums van die astronomiese seisoene van jaar tot jaar verskil, gebruik weerkundiges eerder vaste datums om die 4 seisoene te verdeel sodat hulle seisoene in verskillende jare makliker kan vergelyk en voorspellings kan maak.

Dit is volgens dié "kalender" dat ons glo lentedag is op 1 September.

Maar watter dag lente ook al begin, die son kom reeds vroeër op en ons sien orals bloeisels - wat beteken somer is aan't kom!

Bron: timeanddate.com