Glo maar jou drome. Dis jou psige wat met jou praat en jou dalk wil help om iets in jou lewe te verander.

Selfs nagmerries is nuttig. Meer as een of twee per jaar kan ’n waarskuwing van te veel onverwerkte trauma wees. Praat dan met iemand oor jou angs, pyn en hartseer.

Reekse drome met sekere aspekte wat ooreenstem - en oor ’n tydperk voorkom - is op hul beurt seine vanaf jou onbewuste dat jy aandag moet gee aan fasette van jou persoonlikheid, jou groei of selfverwesenliking. Verbind dit met mekaar deur byvoorbeeld te kyk wat die gemeenskaplike tema is, sodat jy sinvolle afleidings kan maak.

Geen twee mense se drome is dieselfde en beteken dieselfde nie. Jy kán ’n droom-woordeboek as breë riglyn gebruik, maar net as jy heeltyd jou eie gevoel oor ’n sekere simbool in ag neem. Besluit dus of die simboliek op jóú van toepassing is en interpreteer dit binne jou verwysingsraamwerk. Die universele simboliek vir ’n duif is bv. vrede. Maar jy is dalk doodbang vir een. Let dus op hoe jy in die droom en daarna voel.

JY HET SEKERLIK AL GEDROOM...

* Jy moet ’n toets of eksamen skryf en die pen of papier is weg, die tyd te min, of jy ken nie die werk nie. Dit kan op spanning en angs dui.

*Jy is kaal ’n Kulturele taboe verhinder jou dalk om die mens te wees wat jy wil en kan wees. Of mense het ’n kant van jou gesien wat jy nie graag wou wys nie - en jy is bekommerd oor wat hulle van jou dink.

* Jy sweef Jy wil graag van jou seksuele inhibisies en frustrasies bevry word.

*Jy tel geld of juwele op Jy besef die lewe is kort en wil dit geniet voor dit verby is.

* ’n Kerk simboliseer die morele kragte of reëls in jou lewe; jou innerlike krag.

*Jy val Jy voel hulpeloos. Of jy het ’n te hoë dunk van jouself, koester onrealistiese ideale of fantaseer te veel daaroor. Jou droom is as ’t ware ’n skokbotsing met die werklikheid.

*Die kruis kan dui op skuldgevoelens oor dinge in jou lewe, jou gevoelens oor Christus se genade, of jou hunkering om sekere dinge ter wille van ’n bepaalde doelwit op te offer (of jou gevoelens nadat jy iets opgeoffer het).

* ’n Engel kan jou behoefte aan raad en leiding of die stem van die goeie in jou verbeeld.

*Toilet-drome kan ’n teken uit die onbewuste wees dat onopgeloste kwessies uit jou verlede jou pla en jou skuldig laat voel.

* ’n Huis of gebou ’n Kelder kan dui op jou diepste emosies, ’n hysbak op emosies wat erg wipplank ry en ’n dak wat lek dat jou verdedigingsmeganismes om dinge in jou onbewuste te begrawe nie meer behoorlik werk nie.

* Motors As jý bestuur, kan dit beteken jy is in beheer van jou lewe. Kyk wie bestuur as jy die passasier is. Dié mens het waarskynlik baie beheer oor jou lewe. As jou bene nie die pedale bykom nie of die stuurwiel of remme werk nie, is daar dalk dinge in jou lewe waaroor jy beheer verloor het.

ONTHOU SÓ JOU DROME

Skryf jou drome neer as jy wakker word, ook in die nag.

* Hou pen en papier of ’n bandopnemertjie byderhand. As jy nie jou droom onmiddellik neerskryf nie, vergeet jy dit dalk. Of jy vergeet belangrike detail (soos kleure en emosies).

* Wanneer jy wakker word, vra jouself of jy gedroom het. Dink ’n oomblik na en skryf dit dadelik neer. As jy nie kan onthou nie, lê ’n rukkie en dink - soms skiet drome jou later te binne.

* Hou ook bedags skryfgoed byderhand ingeval jy skielik ’n droom onthou.

* Vertel iemand wat jy vertrou daarvan. Jy sal só later die temas in jou lewe herken waaraan jy aandag moet gee.

* Fokus op drome wat keer op keer voorkom, en let op na dinge wat telkens dieselfde is.

 - Kobus Maree is hoogleraar in die fakulteit opvoedkunde aan die Universiteit van Pretoria en ’n opvoedkundige sielkundige. Hy het verskeie boeke (uit druk) oor droom-ontleding geskryf