Ek vul vandag hierdie leegte van die papier met my binneste. Dis die uiting van die vurige liefde wat diep binne my begin het toe ons die eerste keer ontmoet het. Ek vind dit moeilik om die woorde oor my tong te kry, nie oor ek skaam is vir die gemak van ons eenwording nie, maar oor alle denke tot stilstand kom met die aanraking van ons naakte. Dis vandag dat jy tussen die lyne van die bladsy die ware dankbaarheid en liefde wat deur my are vloei, sal besef. Die opgewonde kind in my sal herken met elke oogkontak wat ons maak. En die herinnering van elke oomblik wat verby is, weer warm binne jou voel vlam vat. Daar is baie meer liefde wat ek vir jou het as wat jy ooit kan dink of ervaar. Ons leeftyd saam gaan heeltemal te kort wees hiervoor. Jy straal ’n warmte uit na my, gloeiende hitte wat om my vou en my beskerm. Jy trek my nader teen jou bors ... die veiligste plek waar ek wil wees. Net soos jy bereid is om jou hele bestaan en alles wat jy ken, vir my op te offer, is ek bereid om dieselfde vir jou te doen. Ek gaan snags op my knieë en dank die Here dat hy jou in my lewe gestuur het om my te vang voor ek val. Die sekondes voordat dít kon gebeur, het ek in jou sterk arms beland en het my lewe ’n nuwe betekenis gekry. Ek respekteer jou as my vriend en as man, en as dit die Here se wil is, eendag ook as die vader van my kinders. Oneindige liefde ...